Julkaisut

Muoviyhdistys julkaisee ja myy muovialan kirjallisuutta ja välittää ulkomaisten kustantajien julkaisemia muovialan kirjoja. Kirjoja voi tilata Muoviyhdistyksestä numerosta 050 5727 132 tai sähköpostilla niina.leskinen (at) muoviyhdistys.fi. Luettelossa mainittuihin hintoihin lisätään postituksesta aiheutuvat toimituskulut.

Muoviyhdistys ry on tehnyt sopimuksen Rapran (Rapra Technology)  ja Hanserin (Carl Hanser Verlag) kanssa näiden kustantaman muovialan ammattikirjallisuuden välittämisestä jäsenilleen. Julkaisuihin voi tutustua kustantajien kotisivuilla osoitteessa www.polymer-books.com ja www.hanser.de.

Muovialan Vuosikirja

Julkaisija Muoviyhdistys ry
Kustantaja AMT Hakemistot Oy

Muovi&Kumi-toimialahakemistosta löytyy alan yritykset mm. tuote- toimiala ja päämieshaulla.

Julkaistaan vuosittain.

Muovitermit

1992, ISBN 951-9271-24-4, 480 sivua, hinta 25 € + mahdolliset toimituskulut.
– Tilaa useampi! Saat alennusta: 5 kpl -10%, 10 kpl -20%.

Muovitermit on muovialan sanakirja, jonka kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska. Teoksen pääosan muodostaa noin 5 000 tietueen aakkosellinen termiluettelo, jossa käsitteitä ei määritellä, mutta jossa viitataan teoksen määrittelevään osaan sekä tunnuksien ja lyhenteiden luetteloihin. Aakkosellinen osa toimii samalla koko kirjan suomenkielisenä hakemistona. Sanastossa on aakkoselliset hakemistot myös kullakin vastinekielellä.

Muovitermit esittelee lisäksi standardoidut tunnukset polymeereille ja muoveille, niiden lisämääreille ja erikoisominaisuuksille, kopolymeereille, polymeeriseoksille, seos- ja lujiteaineille, kumeille ja elasteille sekä pehmitteille. Siitä löytyy myös noin 450 muovialalla yleisessä käytössä olevan standardoimattoman tunnuksen ja lyhenteen luettelot. Mukana on mm. tuotteiden, menetelmien, laitteiden, yritysten ja yhteisöjen nimien lyhenteitä.

Muovitermit määrittelee noin 50 keskeistä muovialan käsitettä. Mukana on polymeeri- ja polymeerimateriaalityyppejä, dispersioita, lisäaineita ja seoksia, ominaisuuksia sekä kierrätykseen liittyviä käsitteitä. Käyttöä helpottavat lisäksi seitsemän havainnollista, keskeisimmistä muovialan käsitteistä laadittua käsitejärjestelmäkaaviota.

Uusi muovitieto

2008, ISBN 978-952-92-3558-2, 265 sivua, hinta 88 € (sisältää postituskulut).

Uusi muovitieto on Suomen laajin muovialan neliväriteos. Kirja on tehty yhdessä suomalaisen muoviraaka-aineteollisuuden, työstäjien, kierrättäjien ja loppukäyttäjien kanssa. Kirja soveltuu sekä oppilaitoksiin ja alan ammattilaisille että muille muoveista ja niiden käyttökohteista kiinnostuneille.

Uusi muovitieto syventyy muovien käyttökohteisiin, ominaisuuksiin ja työstöön. Kirja vertailee muoveja keskenään sekä muiden materiaalien kanssa. Oikean materiaalin ja työstömenetelmän valinnan helpottamiseksi Uusi muovitieto tarjoaa runsaasti esimerkkejä, taulukkoja ja vertailuja. Esimerkkeinä on käytetty useita suomalaisia, eri tavoin muovien parissa toimivia yrityksiä, ja heidän tuotteitaan; mm. Nokia esittelee kirjassa omia tutkimuksiaan matkapuhelimien kuoreen soveltuvista muoveista.

Uusi muovitieto kertoo, mitä mistäkin muovista valmistetaan ja mistä kukin muovi on meille tuttu. Kirja myös syventyy muovien teknisiin ominaisuuksiin ja työstöön. Käyttökohteet esitellään valokuvien ja kaavioiden niin arkikäytössä kuin teollisuudessa. Jokaisesta muovista on lisäksi kuvattu myös sen markkinat ja hintakehitys.

Komposiittirakenteet

Olli Saarela, Ilkka Airasmaa, Juha Kokko, Mikael Skrifvars, Veikko Komppa, 2007.
ISBN 978-951-9271-28-6, 500 sivua, kirjan hinta on 60 € yrityksille ja 40 € opiskelijoille.

Komposiittirakenteet esittelee monipuolisesti nykyaikaisten muovikomposiittien käyttöä rakenteellisissa sovelluksissa. Kirjassa kuvataan yleisimmät raaka-aineet ja niiden ominaisuudet, tuotteiden valmistustekniikat, tuoteominaisuudet ja niiden määritysmenetelmät, tuotteiden suunnitteluperiaatteet, tuotantotekniikka ja yleisimmät sovellukset. Tekstiosaa täydentää kirjan loppuun koottu alan keskeinen sanasto. Kirja soveltuu oppikirjaksi niin teknisille oppilaitoksille kuin alan yrityksille.

Muovitekniikan perusteet

Opetushallitus, Veijo Kurri, Timo Malén, Risto Sandell, Matti Virtanen, 1999.

ISBN 952-13-0366-2, 244 sivua, hinta 29 € + mahdolliset toimituskulut.

Kirjassa esitellään mm. muovituotteiden valmistus- ja testausmenetelmiä, muovituotteiden korjaamista sekä viimeistelytekniikoita. Myös muovien kierrätyksestä on oma lukunsa. Kirja on laadittu uusimpien standardien mukaan. Kirja on tarkoitettu käytettäväksi perusoppikirjana muovialan ammatillisessa koulutuksessa sekä esim. muovimekaanikkojen näyttökokeeseen valmistavassa koulutuksessa.

Nappikaupasta muoviaikaan – 70 vuotta suomalaista muoviteollisuutta

Kalevi Laalo, 1990.
ISBN 951-9271-23-6, 325 sivua, hinta 10 € + mahdolliset toimituskulut.

Muoviyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu, joka käsittelee suomalaisen muoviteollisuuden 70-vuotista taivalta. Kirja painottuu Suomen muoviteollisuuden uranuurtajien ja läpimurtomiesten aikaansaannosten kuvaukseen. Päätapahtumat sijoittuvat 1950- ja 1960-luvuille, jolloin luotiin perusta Suomen nykyiselle muoviteollisuudelle.

Muovikirja

Hannele Nyman & Tuula Poutasuo.  WSOY 2004.

ISBN 951-0-29132-3, 223 sivua, hinta 50 € + mahdolliset toimituskulut.

Muovimateriaalin kehitys Suomessa 1920-luvulta nykypäivään, napeista lentokoneisiin, uimapuvuista uivaan taloon, sukellustietokoneista ihmisen varaosiin. Kirjassa on yli 300 valokuvaa.

Bruksföremål av plast – materialen, formgivarna, tillverkarna

Thomas Lindblad. Kristianstads Boktryckeri 2004.

ISBN 91-87896-61-3, 247 sivua, hinta 40 €.

Ruotsinkielinen muoviteollisuuden historiaa kartoittava runsaasti kuvitettu teos. Teos kattaa ajanjakson 1945 – 1975. Teoksessa käydään läpi Ruotsin, Suomen ja Norjan muovituotevalmistusta ja –muotoilua.

Kurssi- ja esitelmämateriaalit

Muoviyhdistyksestä voi tilata erilaisia esitelmämateriaaleja Muoviyhdistyksen järjestämistä koulutuksista.

Materiaalin hinta on 100,00 € / seminaari.

Vanhempaa kirjallisuutta muoveista

Monikäyttöinen muovi
– Irmeli Mustonen, 1977.

Lujitemuovisten konstruktiomateriaalien lujuusominaisuudet
– Jaakko Vanhatalo, 1977.

Muovit valtaavat autoalaa
– Ilkka Airasmaa, 1979.

Muovien käyttö lääketieteessä
– Jyrki Kilpikari, 1984.

Muovit konepajateollisuudessa
– Juha Laiho, 1985.
Polyuretaanit ja niiden käyttötekniikka
– Antti Häyhä, 1985.

Polymeerien tutkimusmenetelmät
– Aarre Matilainen, 1986.

Silikonien valmistus, ominaisuudet ja käyttö
– Väinö Erä, 1989.

Hinnat 1,70 € / kpl + toimituskulut.

Oppilaitoksille isommat erät opetustarkoitukseen toimituskulujen hinnalla, kysy lisää.