Muoviyhdistyksen vuoden 2021 sääntömääräinen syyskokous pidetään Messukeskuksessa,
osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki keskiviikkona 24.11.2021 alkaen klo 17:30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määritellyt asiat.

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Mikko Ketonen, Marko Laaksonen ja Pertti Salonen.
7. Päätetään hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan palkkiosta.
8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2022 toimintaa.
9. Kokouksen päättäminen.

Tomi Villilä                        Vesa Taitto
hall. puheenjohtaja         toimitusjohtaja

Kokoustarjoiluja varten toivotaan ilmoittautumisia 8.11.2021 mennessä osoitteeseen niina.leskinen@muoviyhdistys.fi

Tervetuloa syyskokoukseen Helsinkiin!
Hallitus