MUOVIYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUSKUTSU

Muoviyhdistyksen vuoden 2023 sääntömääräinen syyskokous pidetään Holiday Club Vierumäellä, osoitteessa Urheiluopistontie 400, Vierumäki

keskiviikkona 22.11.2023 alkaen klo 16:30.

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määritellyt asiat.

 

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Mika Könönen, Pirjo Pietikäinen ja Wille Viittanen.
  7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta.
  8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2024 toimintaa
  10. Kokouksen päättäminen

 

Fredrik Snellman        Mirja Juslin

hall. puheenjohtaja           toimitusjohtaja

Kokoustarjoiluja varten toivotaan ilmoittautumisia 7.11.2023 mennessä osoitteeseen niina.leskinen(at)muoviyhdistys.fi

Tervetuloa syyskokoukseen Vierumäelle!

Hallitus