Mistä rahoitusta bioinnovaatioille?

Teksti: Sauli Eerola / Muovipoli Oy Muovien bio- ja kiertotalousinnovaatioille on saatavilla tukea useista eri lähteistä. Päärahoituskanavat yrityksille ovat Business Finlandin ja EU:n rahoitus eri muodoissaan. Myös ministeriöiltä ja ELY-keskuksilta on saatavissa avustusta...

Muovit päästölähteestä hiilinieluksi

Erilaisia muoveja valmistetaan tällä hetkellä yli 360 miljoonaa tonnia vuodessa. Muovien kulutus on kaksinkertaistunut 2000-luvulta lähtien ja kasvaa edelleen noin 3 %:n vuosivauhtia. Niiden kysynnän on arvioitu kaksin- tai jopa nelinkertaistuvan vuoteen 2050...

Pääkirjoitus: Korona auttoi kirkastamaan muovin imagoa

Itävaltalaisunkarilainen lääkäri ja synnytysopin professori Ignaz Philipp Semmelweis havaitsi kahden keskenään identtisen synnytysklinikan huomattavat erot lapsivuodekuumeen aiheuttamissa kuolleisuusluvuissa 1800-luvun puolivälissä. Toisella osastolla työskentelivät kätilöt ja toisella lääketieteen opiskelijat, joiden osastolla luvut olivat huomattavan...

0

Ruiskuvalupäivät Helsingissä 2.-3.12.2020

Ruiskuvalupäivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä 2.-3.12.2020. Ajankohtaa on siirretty päivällä myöhäisemmäksi alkuperäisestä ajankohdasta. Ilmoittaudu mukaan! Lisätietoja: http://www.muoviyhdistys.fi/tapahtumat/ruiskuvalupaivat-1-2-12-2020-messukeskus-helsinki/?event_start=1606896000&event_end=1607007600

Jätelaki mutkistaa muovin kierrätyksen Suomessa

Olen saanut seurata hyvin läheltä kolmea isoa jätelainsäädännön muutosta työurani aikana. Muutokset ovat muuttaneet aina myös muovien maailmaa Suomessa suoraan ja välillisesti. Siksi niitä olenkin seurannut. Olen pyrkinyt aina kertomaan etukäteen päättäjille ja...

Kierrätys biomuovien näkökulmasta

Teksti: Jenni Syvänne Muovien kierrätys on viime vuosina ollut tiiviisti esillä niin mediassa kuin alan ammattilaistenkin keskuudessa. Muovien kierrätysvelvoitteet ja -tavoitteet ovat lähivuosina kasvamassa merkittävästi, mutta keskusteluissa on harvemmin puhuttu, miten biomuoveja tulisi...

Pääkirjoitus: Muuttuiko maailma?

Tampere on mukava kaupunki. Maailman väestö kasvaa noin tampereellisen verran joka päivä. Tämän lehden ilmestyessä maailman väestö on kasvanut tänä vuonna yli 35 miljoonalla ihmisellä. Vuodesta toiseen jatkuva ja pahentuva liikakansoitus on maapallon...

Fakuman messumatka 2020 peruttu

Koronaepidemiasta johtuen Fakuma-matkan järjestäminen on Muoviyhdistykselle liian suuri riski, joten se on päätetty perua. Asiasta on lähetetty ilmoittautuneille sähköposti.