Hankkeen tavoitteena on kehittää uusiomuovin markkinoita ja löytää uusia kierron tapoja erityisesti sellaisille muovijakeille, jotka eivät vielä kierrä. Hankkeessa toteutetaan lukuisia konseptointeja, kokeiluja ja selvityksiä. Muoviyhdistyksen rooli on tukea hankkeen viestintää, verkostoitumista ja asiantuntemusta.

Hankkeessa ovat lisäksemme mukana Espoon kaupunki, VTT, HSY, Metropolia, LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto ja Muovipoli. Hanke on Euroopan Union osarahoittama.

Tutustu tarkemmin hankkeen toimenpiteisiin ja ajankohtaisiin kuulumisiin Espoon kaupungin hankesivulla!