Muoviyhdistys ry ja Sun NÄKYMÄ Oy aloittivat tämän vuoden alussa yhteistyön, minkä tavoitteena on kasvattaa Muoviyhdistyksen ja muovialan näkyvyyttä sosiaalisen median avulla.

Sosiaalisen median verkostojen avulla on mahdollista saavuttaa alalla toimivien ihmisten lisäksi myös laajempi yleisö ja luoda heidän kauttaan positiivista mielikuvaa alasta. Tämän avulla meillä on mahdollisuus muuttaa niin muovin julkisuuskuvaa, kuin tuoda alalle lisää osaajia.

Muoviyhdistyksen sosiaalisen median ylläpidosta ja sisällöntuotannosta vastaa NÄKYMÄn Esa Heritty, joka on ennen yrittäjäksi ryhtymistään toiminut 20 vuotta muoviteollisuudessa,. Tämä antaa hänelle erinomaisen lähtökohdan tuottaa juuri Muoviyhdistyksen näköistä sisältöä.

Ensimmäisten parin kuukauden aikana tulokset ovat olleet lupaavia. Facebook-, Instagram- ja LinkedIn -kanavien julkaisumäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana noin nelinkertaisesti ja sen seurauksena esimerkiksi Facebook -sivun kattavuus 525 % viimeisen kuukauden aikana.

– Olemme toistaiseksi lähteneet liikkeelle tavoittelemaan vain orgaanista kasvua, eli pyrimme tekemään sisältöä, mikä kiinnostaa muovialan ihmisiä ja saa näin heidät seuraamaan tilejämme, Heritty kertoo.

– Jatkossa on tosin tarkoitus aktivoida ihmisiä muun muassa erilaisin kilpailuin, sekä mahdollisesti toteuttaa maksettu markkinointikampanja, minkä tavoitteena on luoda positiivisempaa kuvaa muovin ympärille ja tavoittaa sillä myös muovialan ulkopuolelta ihmisiä.

Mikäli et vielä seuraa Muoviyhdistystä kaikissa SoMe-kanavissamme, niin ota ihmeessä seurantaan.

Löydät meidät:

https://www.facebook.com/muoviyhdistys

https://www.instagram.com/muoviyhdistys_finnishplastics

https://www.linkedin.com/company/muoviyhdistys