Muoviyhdistys ry:n kevätkokous järjestettiin PlastExpo Nordic-messuja edeltävänä päivänä 17.5.2022 Messukeskuksen kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Fredrik Snellman ja sihteerinä Vesa Taitto. Kokouksessa esiteltiin yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot. Vuoden 2021 tilinpäätös hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Asialistalla oli myös yhdistyksen sääntöjen mahdolliset muutokset kotipaikan, etäosallistumisoikeuden ja toiminnantarkastuksen osalta. Sääntöehdotus on nähtävillä yhdistyksen ekstranetissä. Kokous hyväksyi ehdotuksen uusista säännöistä ja ne ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. Säännöt päivitetään, kun yhdistysrekisteristä on vahvistettu uudet yhdistyksen säännöt.