Teksti: Vesa Taitto

Kuvat: Vesa Taitto, Riveria, Business Joensuu

Joensuun seudun muovialan yritysten toiminta on kehittynyt suotuisasti viime vuosina, ja vauhti on kiihtynyt entisestään viimeisen vuoden aikana. Alalle tarvitaan edelleen lisää ammattitaitoisia työntekijöitä, ja tähän huutoon vastaa osaltaan Riverian järjestämä ammatillinen koulutus.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa on mahdollista opiskella lukuisten alojen perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja ja tutkinnon osia. Yritysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. oppisopimuksilla, täydennyskoulutuksissa ja työvoimakoulutuksissa.

– Riverian koulutuksen piirissä oli viime vuonna lähes 15 000 opiskelijaa, joista noin 10 000 oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusyksiköitä on yli 10 paikkakunnalla. Ihan pelkkiä junioreita eivät meidän opiskelijamme ole. Perustutkintoa suorittavien keski-ikä on noin 25 vuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavilla se on noin 40 vuotta, kertoo toimialajohtaja Olli Sivonen.

– Meidän toiminta-alueemme vastaa Pohjois-Karjalan alueen kone-, metalli- ja muovialan koulutuksista. Oppimisympäristöjä on Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Outokummussa. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa voi erikoistua muovi- ja kumituotevalmistajaksi. Osana tuotantotekniikan ammattitutkintoa voi myös opiskella muovia. Kaiken kaikkiaan kaikki opiskelu on hyvin räätälöityä ja opintosuoritukset perustuvat näyttöihin ja harvempi suorittaa kaikkia osa-alueita kokonaan, koska pystyy jo osoittamaan aiempaa osaamistaan, sanoo kone-, metalli- ja muovialan koulutuspäällikkö Pekka Junninen.

Täsmäkoulutusta ja tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa

Muovialan yrityksissä on yhtäläisyyksiä työntekijöiden osaamistarpeiden suhteen, mutta yrityksissä on myös täysin omaa erityisosaamista vaativaa tekemistä, mitä ei voi oppia kuin yrityksessä tekemällä. Riveria pyrkii olemaan ajan hermolla ja toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, jotta voimakkaasti kasvamassa oleva muoviala saisi ammattitaitoisia työntekijöitä.

– Kyllä alalla voi sanoa olevan suoranaista työvoimapulaa. Muovialan osaajille on kysyntää ja harjoittelupaikkoja löytyy varmasti kaikille halukkaille. Suuri osa oppimisesta tapahtuu nykyään työpaikoilla. Meillä ei sen vuoksi investoida massiivisesti esimerkiksi uusiin koneisiin, koska ne kuitenkin vanhentuvat ja pitää oppia käyttämään niitä koneita, mitä yrityksissä on. Yrityksille voidaan tarjota hyvin joustavasti heidän tarpeisiinsa sopivia koulutuksia, painottaa muovialan opettaja Janne Lukkarinen.

– Erilaisia työvoimakoulutuksia järjestetään myös. Hyvin toimivaksi ja menestyksekkäästi on osoittautunut ”Muoviteollisuus tutuksi”-kurssi, joka kestää kuukauden. Kurssin aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan muovialaan sekä teoriassa että käytännössä. Kaikki pääsevät vierailemaan useammassa yrityksessä ja kaikilla on mahdollisuus harjoittelupaikkaan. Kurssin aikana huomataan, mikä yritys voisi kiinnostaa mahdollisesti itseä. Näissä on ollut hyvä työllistymisprosentti ja se on tietysti kaikkien etu. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvä esimerkki siitä, että muovialalle voi päästä montaa eri polkua pitkin, jos vain halukkuutta löytyy, sanoo Lukkarinen.

– Monet yhteistyöyrityksistämme ovat kansainvälisiä, ja sitä kautta meillä on tarvetta myös itse kansainvälistyä koulutusviennin kautta. Tämä koskee myös muovialaa. Meillä tätä hoitaa koulutusyhtiömme Riveria International. Latviasta iso yritys on kysellyt koulutusta, ja kun tämä projekti menee eteenpäin, tarvitsemme sen toteuttajaksi lisää osaajia, kertoo Olli Sivonen.

Hyvä muovi! -brändin ja kampanjan avulla houkutellaan uusia tekijöitä alalle

Joensuun seudulla toimii yli 30 muovialan yritystä, jotka työllistävät noin 1500 ihmistä. Alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. Viimeisen vuoden aikana on rekrytoitu useita satoja uusia työntekijöitä. Yritykset ovat erikoistuneet mm. lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tuotteisiin, kestäviin käyttötuotteisiin, teollisuuden ja maatalouden tuotteisiin sekä alaa tukeviin palveluihin.

Hyvä muovi! -brändi ja -kampanja ovat osa Business Joensuun koordinoimaa EU-rahoitteista teollisuuden kilpailukykyprojektia, jonka tavoitteena on esitellä alan työmahdollisuuksia ja tehdä Joensuun seudun muoviteollisuutta tunnetummaksi, jotta yritysten kasvu- ja rekrytointimahdollisuuden paranisivat.

– Tämän projektin taustalla oli Riveria hyvin vahvasti mukana, kun he käynnistivät Muoviakatemia-foorumin muutama vuosi sitten. Siihen osallistui yrityksiä ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioita. Riverian kautta asia siirtyi Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon, ja sen jälkeen Business Joensuulle. Joensuun seudulla on erinomaista, että Riverian lisäksi muovialan koulutusta on mahdollisuus saada myös ammattikorkeakoulutasolla, Karelian konetekniikan koulutusohjelmassa. Itä-Suomen yliopistossa tehdään lisäksi korkeatasoista kemian tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, sanoo Business Joensuun yritysasiantuntija Antti Mononen.

– Yrityksillä on ollut suuri halu kehittää muovialaa ja he ovat tässä aktiivisesti mukana.  Iso yhteinen nimittäjä kaikilla on tulevaisuuden työvoiman turvaaminen kasvussa olevalle alalle. Tarkoituksena on brändätä Joensuun seudun muoviala ja tehdä sitä tunnetummaksi ja sitä kautta madaltaa kynnystä tulla muovialalle. Tarkoituksena on myös saada pysyvämpiä tuloksia aikaiseksi eli työt eivät lopu tämän projektin loppuessa. Mukana on yrityksiä suurimmista kuten esimerkiksi Phillips-Medisize ja Thermo Fisher Scientific aina pieniin suunnittelutoimistoihin. Olemme rakentaneet nettisivuillemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tarinoita, mitkä ovat ylittäneet uutiskynnyksen ympäri maata. Lisää tietoa Joensuun seudun muovialasta ja kaikki mukana olevat yritykset ja koulutusorganisaatiot löytyvät kampanjan internet-sivuilta www.hyvämuovi.fi, muistuttaa Antti Mononen.