Teksti: Pekka Ketola

Jos Leonardo da Vinci putkahtaisi keskellemme ja löytäisi 3D- tulostuksen, mitä hän tekisi sillä?

3D-tulostus on monella tapaa erilainen asia kuin muut valmistustavat. Se on oikeastaan uudenlaisen ajattelun ja innovaatioiden alusta. 3D-tulostuksen suurimmat hyödyt löytyvät, kun kyetään saumattomasti yhdistämään keksinnöllisyyttä, insinööritaitoa, taidetta ja luovuutta. Juuri nämä asiat yhdistyivät mestari da Vincissä, tuottaen aikaansa edellä olevia ratkaisuja taiteeseen, tieteeseen ja tekniikkaan.

Mistä löytyvät meidän aikamme edelläkävijät? Näitä kannattaa etsiä tunnettujen ja menestyvien yritysten ulkopuolelta, rationaalisen business-horisontin reunalta. Sieltä löytyvät Kummajaiset (Outliers). Kummajaiset ovat tyypillisesti start-up -yrityksiä tai vielä organisoitumattomia toimijoita, joilla on poikkeava liiketoimintamalli, kummallinen tuoteidea tai uljas visio.

Onnistuessaan kummajaiset muuttavat kilpailutilanteen (disruptio) tai luovat kokonaan uuden liiketoiminta-alueen (”sininen meri”). Esimerkiksi biocurious.org loi uuden yhteisöllisen tavan tehdä lääketieteellistä tutkimusta ja kehitysprojekteja avoimen innovaation pelisäännöillä. Biocurious-toiminnassa on kehitetty mm. nerokkaita 3D-biotulostimia.

Da Vinci tutki perusteellisesti luontoa ja erityisesti ihmistä ymmärtääkseen kuinka luonnon luomat ja evoluution hiomat järjestelmät toimivat, kuten lihakset. Tutkimusten tulokset siirtyivät mm. anatomisesti täydellisiin taideteoksiin, sekä piirustuksiin lentävistä laitteista ja voimansiirrosta.

Biomimiikka on toimintaa, jossa luonnon tuottamia innovaatioita pyritään ymmärtämään ja sen jälkeen siirtämään niitä ihmisen toimintaan. Tunnistettuja hyötyjä ovat mm. energiatehokkuus, fotosynteesin hyödyntäminen, kestävät ja keveät rakenteet, sekä resilientit ratkaisut erilaisiin tilanteisiin. Biomimiikka sopii luontevasti yhteen 3D-tulostuksen kanssa, koska luonnon rakenteiden ja toiminallisuuksien toistaminen onnistuu tuotteiden funktioissa, rakenteissa ja muodoissa.

3D-tulostuksen kehitys painottuu tällä hetkellä vahvasti teknologian, prosessien ja materiaalien kehitykseen. On helppo tunnistaa menetelmään liittyviä puutteita ja suunnata energiaa näiden ratkaisemiseen. Liiketoiminnan motivaatio on kuitenkin erilainen kuin tutkimuksen.

Strategisessa innovaatiossa (SI) tarkastelun kohteena on saavutettava hyöty kilpailijoihin nähden jollain tietyllä toimintatavalla. SI on tehokkaimmillaan teknologioiden murrosvaiheissa, jolloin monet toimijat joutuvat ottamaan kantaa uuden teknologian hyödyntämiseen ja sen pitkän aikavälin vaikutuksiin omassa liiketoiminnassa. SI vaikuttaa koko yrityksen vision ja strategian määrittämiseen, sekä asiakassuhteisiin. Onnistuessaan strategisen innovaation avulla voidaan ottaa johtoasema. Tunnettu esimerkki SI:n toteutumisesta on kaikkien käyttämä Googlen hakupalvelu, jossa yhdistyi oivallus helppokäyttöisestä asiakasrajapinnasta (hakukenttä), sekä Internetin tarjoama rajaton tietomäärä.

3D-tulostuksen kehitys on liiketoiminnan ja innovaation näkökulmasta vielä alkuvaiheessa. Teknologia tarjoaa jo kuitenkin riittävät työkalut davincimäisiin kummajaisiin, biomimiikkaan ja strategisen innovaation toteuttamiseen. Jos pystyisimme katsomaan kymmenen vuoden päähän, siis vuoteen 2029, näkisimme todennäköisesti tieteisfantasiamaisia 3D-tulostuksen sovelluksia. Juuri nyt on oikea aika etsiä kehityspolkuja ja asettaa tavoitteita, joissa hyödynnetään koko 3D-tulostuksen nopeasti kehittyvä arsenaali.

Mieti omaa tulokulmaasi 3D-tulostukseen. Ajatteletko sitä kätevänä prototyyppien valmistustapana, edullisena ratkaisuna tuottaa monimutkaisia tuotteita, vai maailman suurimpana innovaatiomahdollisuutena? Mielenkiintoisimmat skenaariot löytyvät mielestäni kolmannesta vaihtoehdosta. Näihin skenaarioihin voi päästä kiinni esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

1. Tutkan ulkokehä: Tarkastele sinulle tuttua toimialaa. Millaisia uusia pieniä toimijoita alalle on tullut viimeisen 12 kuukauden aikana? Mitä he tekevät?

2. Muutos: Mikä muutos voi disruptoida oman alasi 10 vuoden kuluessa?

3. Suunta: Jos Leonardo da Vinci olisi opettajasi, mitä hän kehottaisi sinua tekemään?

3DStep.fi on suomalainen teollisen 3D-tulostuksen palveluntarjoaja. Yhtiö tarjoaa monipuoliset suunnittelu- ja valmistuspalvelut, mm. metallien ja muovien 3D-tulostukseen, sekä kehittää aktiivisesti tulevaisuusorientoituneita skenaarioita ja tuotteita yhdessä kansainvälisten edelläkävijöiden kanssa.

Lukuvinkit:

• 3D Speciman, Julia Nest, 2019

• Strategic Innovation: The Definitive Guide to Outlier Strategies, Liisa Välikangas & Michael Gibbert, 2015

3D-tulostettu puukomposiittisilta. Mallina rauduskoivun lehti. Kuva: David Husaini.