Syyskokouskutsu

Muoviyhdistyksen vuoden 2019 sääntömääräinen syyskokous pidetään Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella, osoitteessa Aleksanterinkatu 14, Lahti (2.krs)

keskiviikkona 20.11.2019 alkaen klo 17:00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määritellyt asiat.

Ennen kokouksen avausta Pirjo Pietikäinen Muoviteollisuus ry:stä kertoo Erasmus UPSKILL-projektista, jonka tavoitteena on kehittää muovityöntekijöiden koulutusta.

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kolme jäsentä hallitukseen. Erovuorossa ovat Minna Annala, Jari Ketomäki ja Fredrik Snellman.
  7. Päätetään hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan palkkiosta.
  8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2020 toimintaa.
  9. Kokouksen päättäminen.

Tomi Villilä                        Vesa Taitto

hall. puheenjohtaja              toimitusjohtaja

Kokoustarjoiluja varten toivotaan ilmoittautumisia 1.11.2019 mennessä osoitteeseen niina.leskinen@muoviyhdistys.fi

Kokouskahvit tarjolla klo 16.30 alkaen.

Tervetuloa syyskokoukseen Lahteen!

Hallitus