Tampereella Tredun tiloissa juhlistettiin Suomen viimeisiä muovitekniikan erikoisammattitutkintoon valmistuneita 24.5.2019. Yhteensä 22 opiskelijalla Vaasan Vamiasta ja Tampereen Tredusta oli kunnia olla mukana tässä joukossa.

Teksti: Timo Malén ja Vesa Taitto

Helsingissä 29.4.1994 eli 25 vuotta sitten eduskunnan päätöksen mukaisesti säädettiin ammattitutkintolaki. Sen mukaisesti: ”Ammattitaito voidaan osoittaa sen hankkimistavasta riippumattomissa tutkinnoissa siten kuin tässä laissa säädetään. Tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.” Laki siis noudatti pitkälti saksalaista työpohjaista järjestelmää: oppipoika > kisälli > mestari.

Koulutuskeskus Salpaus (Lahden ammatti-instituutti) aloitti Suomessa ensimmäisenä nämä tutkinnot. Koulutus aloitettiin 1997 ja ensimmäinen muovimekaanikon ammattitutkinnon ryhmä valmistui 1998. Lahti oli koulutuksen aloittamisen suhteen aktiivinen ja etenkin Lahden ammatti-instituutin viimeinen rehtori Vesa Raitaniemi! Hän pyysi Timo Malénia tekemään tutkintoon koulutusohjelman — osa kunniasta kuuluu siis myös hänelle.

Sen jälkeen mukaan tuli muita oppilaitoksia kuten AEL, Edupoli, JAKK, KPAKK, Kuopio, Joensuu, Uusikaupunki ja Salo. Toisen asteen ammatillista muovi- ja kumitekniikan perustutkintoa pystyi 2000-luvun alusta alkaen suorittamaan Lahdessa, Joensuussa, Kuopiossa, Jämsänkoskella ja myöhemmin Tredussa Tampereella. Tänään mukana ovat enää Lahti, Tredu ja Joensuu.

Edellisen hallituksen reformi 2018 muutti kaiken. Muovitutkinnot poistettiin ja esimerkiksi muovitekniikan ammattitutkinto yhdistettiin yhdeksään eri tutkintoon. Uusi tutkinto on tuotantotekniikan ammattitutkinto. Perustutkinto on kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, mutta erikoisammattitutkintoa muovin kohdalla ei enää ole olemassakaan.

Haikeissa, mutta iloisissa merkeissä leivottiin Tampereella 22 Viimeiset muovitekniikan ERIKOISAMMATTITUTKINNON valmistujaisjuhlat Vaasan Vamiassa ja Tampereen Tredussa opiskellutta muovitekniikan erikoisammattitutkinnon ”mestaria”. He ovat lajissaan viimeiset. Tässä tilaisuudessa oli mukana viimeisiä erikoisammattitutkinnon suorittaneita palkitsemassa myös Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä ja Vesa Taitto Muoviyhdistys ry:stä. Ennen todistusten jakoa Timo Malén piti totutun eläväisen puheensa valmistuville. Oi Muovi! Todistusten jaon yhteydessä jaettiin stipendejä, joita oli saatu mm. Muoviteollisuus ry:ltä, Muoviyhdistys ry:ltä, Koulutuskeskus Salpaukselta ja monilta yrityksiltä. Muoviyhdistyksen stipendit saivat Ville Heinonen (Arctic Biomaterials Oy) ja Markku Jaakola (WM-Plast Oy).

— Muovimekaanikon opintoja suoritin Valkeakoskella 2013—2014 ja innostuin sitten vielä myöhemmin tähän EAT:n suorittamiseen. Kyllä tästä on ollut hyötyä omaan työhön ja toisaalta työstä on ollut apua opinnoissa. Hyvät työnäkymät on edessä, kun biomateriaaleilla on kova kasvu menossa. Harmillista on, kun tämä muovitekniikan EAT loppuu, sillä kyllähän sille tarvetta olisi, sanoo Ville Heinonen.
— Samaan aikaan olin muovimekaanikon koulutuksessa kuin Villekin. Minut houkutteli mukaan näihin jatko-opintoihin työkaverini. Puolitoista vuotta on mennyt ja aika paljon vapaa-aikaa on mennyt kursseja suorittaessa. Nyt ainakaan vähään aikaan ei varmaan tule uusia opintoja aloitettua. Tyytyväinen pitää olla, kun tutkinto on nyt suoritettu, kertoo Markku Jaakola.

Onneksi olkoon ”mestarit” — hyvää työmenestystä ja muutenkin kaikkea hyvää elämässänne! Muovin ammattilaisia tarvitaan aina.