OTSIKOSSA EI OLE KIRJOITUSVIRHETTÄ, sillä on jo olemassa menetelmiä ja pilottilaitteistoja, joilla pystytään tuottamaan prosessin lopputuotteena uusiutuvaa ja hiilineutraalia raakaöljyä. Sen myötä voidaan valmistaa myös muovien raaka-aineita, mutta ilmaista siitä ei tule, vaikka ilmasta tuleekin. Onko tässä mitään realismia? Realismia on ainakin fossiilisten öljyvarojen loppuminen jonain päivänä. Vaikka ne eivät ihan lähivuosikymmeninä lopukaan, niin kehityskulkua ei voi pysäyttää. Realismia on myös kansainvälisten sopimusten vaatimusten kiristyminen. Muutamien vuosikymmenien päästä muovien raaka-aineiden lähde saattaa pääsääntöisesti olla toinen kuin nykyään, vaikka useat seuraavat vuodet kasvavat vielä ”perinteisellä tyylillä”. Olemme nähneet vasta alkunäytöksen esimerkiksi uusiin materiaaleihin ja kemialliseen kierrätykseen liittyen. Varmasti näemme myös vuosien päästä sellaisia ratkaisuja, mihin mielikuvituksemme tänään ei riitä. Muovia ilmasta? Siitä saamme lukea lisää MuoviPlast-lehdessä ensi vuoden puolella.

Isot voimat ja yritykset ovat lähteneet liikkeelle kierrätys- ja biomateriaalien käytön edistämiseksi tai materiaalin käytön vähentämiseksi. Esimerkkejä on paljon. Adidas pyrkii käyttämään kierrätettyä polyesteriä kaikissa tuotteissaan vuoteen 2024 mennessä. Legon tavoitteena on valmistaa kaikki tuotteensa kierrätys- tai biomateriaaleista ensi vuosikymmenen puolivälissä. Carslbergin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2030. He lanseerasivat juuri uuden pakkausinnovaation, jossa vähennetään muovin määrää 1200 tonnia vuodessa liimaamalla sixpackin tölkit yhteen kutistekalvon sijaan. Ikealla on omat biomuovi- ja kierrätysprojektinsa kuten myös Coca-Colalla. Raaka-ainevalmistajat ovat myös heränneet ja aloittaneet isoja projekteja. Mistä nämä esimerkit kertovat? Isot yritykset varautuvat valmiiksi toimintaympäristön, lainsäädännön ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Toisin sanoen nämä yritykset
haluavat tehdä hyvää tulosta jatkossakin. Teknisesti vaativimmissa ratkaisuissa voi kestää vielä pitkään ennen kuin kierrätys- tai biopohjaiset materiaalit ovat käyttökelpoisia, mutta sekin päivä tulee.

Mitä yhteistä on yrityksillä Blockbuster ja Kodak? Blockbusterilla oli mahdollisuus ostaa Netflix edullisesti 2000-luvun alussa, mutta he eivät nähneet siihen syytä, koska videoelokuvien vuokraaminen oli niin kannattavaa liiketoimintaa. Lopputulos oli sama kuin Makuunilla Suomessa. Kodakin kameraliiketoiminta taas tuhoutui, koska eivät panostaneet digikameroihin, vaikka he olivat ensimmäisenä kehittämässä teknologiaa. Yhteistä siis näillä yrityksillä oli kyvyttömyys tehdä strategisia päätöksiä liiketoiminnan suunnan muuttamiseksi, vaikka kaikki toimintaympäristön muutoksen merkit olivat nähtävillä.

Pato on murtumassa ja virran voimakkuus kasvaa. Muovialan ihmisten ei kannata voivotella kovaa kohtaloaan ilkeän median, tietämättömien kuluttajien ja asiantuntemattomien poliitikkojen vuoksi. On aika kääntää sivua ja hyödyntää virran voimaa. Energiaa ei kannata tuhlata liikaa muiden tekemisiin ja sanomisiin. Se ei tarkoita sitä, etteikö meidän kaikkien vastuulla ole viestiä täsmällisesti, oikealla terminologialla ja yrittää korjata pahimpia virheitä julkisuudessa. Mutta voimakkaassa virrassa ei kannata meloa liikaa vastaan, sillä siinä kuluttaa voimansa ja tuloksena on paikoillaan pysyminen tai taaksepäin meneminen. Muovialan kannattaa meloa myötävirtaan. Mitä se tarkoittaa? Tunnustaa, että Suomessa ja maailmalla muovin kulutus nähdään ympäristöongelmana. Muovialalla on tärkeä rooli ratkaisujen löytämisessä. Tunnustaa kierrätysliiketoiminnan voimakas kasvu tulevaisuudessa. Tunnustaa digitalisaation, automaation ja keinoälyn yhä voimakkaampi merkitys jatkossa. Tunnustaa uusien muovimateriaalien esiinmarssi ennemmin tai myöhemmin. Toivottavasti kukaan muovialan toimijoista ei noudata suositun pilakuvan tarinaa, jossa kaksi kivikautista miestä raahaa perässään raskasta kivikuormaa. Heille ei kelpaa myyntimiehen tarjoama uusi innovaatio, pyörä, koska ovat liian kiireisiä vetäessään sitä kivikuormaa. Omassa liiketoiminnassa voi miettiä, miten pystyy kiireiltään tekemään suunnitelmat tulevaisuuden pyörien hyödyntämiseksi. Markkinointi voidaan nähdä itsensä tekemisessä tunnetuksi siinä, missä on hyvä tai paras. Missä asiassa yrityksesi on paras tai haluaa tulla parhaaksi? Missä asioissa suomalaiset muoviteollisuusyritykset haluavat olla hyviä tai parhaita? Viestimällä oikein suomalaisesta osaamisesta saamme varmasti myös positiivista julkisuutta. Kun uskallamme hyödyntää myötävirran voimaa, menemme varmasti eteenpäin.

Vesa Taitto
Muoviyhdistyksen
toimitusjohtaja