MUOVIYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUSKUTSU

Muoviyhdistyksen vuoden 2018 sääntömääräinen syyskokous pidetään Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella, osoitteessa Aleksanterinkatu 14, Lahti, keskiviikkona 21.11.2018 alkaen klo 17:30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määritellyt asiat.

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä neljä jäsentä hallitukseen. Erovuorossa ovat Arno Avela, Risto Kalliainen ja Johanna Lampinen. Lisäksi yksi jäsen valitaan hallituksessa jo vapaana olevalle paikalle.
  7. Päätetään hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan palkkiosta.
  8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilin- tarkastajaa sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2019 toimintaa.
  9. Kokouksen päättäminen.

Jari Ketomäki                     Vesa Taitto

hall. puheenjohtaja           toimitusjohtaja

Kokoustarjoiluja varten toivotaan ilmoittautumisia 2.11.2018 mennessä osoitteeseen niina.leskinen@muoviyhdistys.fi

Tervetuloa syyskokoukseen Lahteen!

Hallitus