Muoviyhdistys ry ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen 8.8.2018. Yhteistoiminnan tavoitteina ovat on mm. koulutuksen vetovoiman lisääminen, yhteistoiminnan kehittäminen yritysten kanssa sekä muovialan kansainvälistymisen edistäminen. Syksyn aikana tehdään yksityiskohtaisemmat suunnitelmat,
joista informoidaan niiden tarkennuttua.