Muoviyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin 16.5.2018 Tampereen Kylpylän kokoustiloissa edellisten vuosien tapaan Ekstruusiopäivien ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jari Haapanen ja sihteerinä Vesa Taitto. Kokous päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä päivitetyn esityslistan, joka oli lähetetty jäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelle 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokous päätti erottaa yhden hallituksen jäsenen Muoviyhdistyksen hallituksesta. Tämä oli ollut yhtenä kohtana kokouksen asialistalla.