Monet vuosikymmenet Muoviyhdistyksen jäsenenä ei tarkoita aina aktiivista jäsenyyttä. MuoviSki2018 oli hyvä osoitus siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä tulla mukaan yhdistyksen tapahtumiin. Me kokeneet muovi-ihmiset olimme tällä kertaa MuoviSkin ensikertalaisia.

Vuosittaista MuoviSki-tapahtumaa pidetään toimittajien, asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien hyvänä verkostoitumis- ja luennointitapahtumana. Tämänvuotiset aiheet olivat houkutelleet mukaan myös ensikertalaisia.
— Meidänkin yrityksestämme, Borealis Polymers Oy:stä, on osallistunut innokkaasti aiemmin lähinnä asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä olevia, kertoo Tarja Korvenoja. Tänä vuonna yksi teemoista oli kiertotalous ja sitä kautta muovin mainekin. Sain lähteä tällä kertaa mukaan näiden aiheiden ansiosta, koska toimin Innovaatiokeskuksen päällikkönä. Meillä Borealiksessa on ensiarvoisen tärkeää pysyä kehityksen kärjessä, kun kyseessä on muovien kierrätys ja hyötykäyttö.
— Itse henkilökohtaisesti ja Wipak yrityksenä ovat olleet Muoviyhdistyksen jäseninä jo vuosikymmeniä, mutta näin myyntitehtävissä toimivana on tärkeää kuulla missä mennään muovimaailmassa ja mitä haasteita meillä on tulevaisuudessa, kertoo Wipak Oy:n Jarmo Junnila.
— Pakkausmateriaalien valmistajana kiinnostus tapahtumaa kohtaan tietysti kasvoi, kun huomasin aiheina olevan mm. kiertotalouden ja EU:n muovistrategian. Nämä olivatkin kiinnostavia aiheita ja myös pöytäkeskusteluissa huomasi näitä asioita mietittävän paljon monissa muissakin yrityksissä. Niin on syytäkin, koska muovipakkausten osalta muovin kierrätys on kuuma asia. Toivottavasti keskustelut johtavat konkreettisiin tekoihin.

Kiertotalous on tulevan sukupolven arkipäivää
Borealiksella korostetaan muovien kierrätysnäkökulmaa. Muovit ovat liian arvokkaita kertakäyttöisinä. Niitä pitää kerätä ja kierrättää uusiokäyttöön ennen mahdollista energiaksi hyödyntämistä.
— Nämä olivat Borealiksen tärkeitä teemoja, kun rakensimme kiertotalousstrategiaamme. Muovit eivät kuulu luontoon eikä niitä kuulu valmistaa ruoaksi kelpaavista aineosista, korostaa Korvenoja. Tämänvuotinen MuoviSki tarjosikin mainioita luentoja ja keskustelumahdollisuuksia juuri näistä teemoista. Huoli väärän tiedon leviämisestä muovimateriaalien ominaisuuksista yhdistikin osallistujia. Meidän tulee kerätä voimamme ja tuoda esiin faktatietoa muovien hyvistä ominaisuuksista korostaen, että muovi ei kuulu luontoon ja muoviroskat pitää kerätä sieltä hallitusti pois.
— Tyttäreni on kysellyt minulta joskus ohjeita muovipakkausten kierrättämisestä. Nykyään voinkin ohjeistaa heittämään ne muoviroskiin, josta esimerkiksi Fortum pystyy löytämään niille käyttöä, kertoo Junnila keskusteluistaan jälkipolvensa kanssa. Pitää muistaa, että muovi on meillä vaan lainassa ja tämä asia korostuu tulevaisuudessa. Tänään muovigranulaatti on pakkaustemme raaka-aine ja huomenna se on toivon mukaan kierrätetty jonkun toisen tuotteen raaka-aineeksi. Siksi meidän on pidettävä lainasta hyvää huolta ja edistettävä sen edelleen kierrätettävyyttä. Olemme jo Euroopan ja maailmankin huippua jätteiden keräämisessä ja lajittelussa, joten miksemme olisi myös sen kierrätyksen toteuttamisessa.
— Käyttöturvallisuutta unohtamatta lainsäädännön kehittymisen pitää mahdollistaa kierrätysmateriaalin järkevä käyttö, jatkaa Junnila. Valistuksen avulla voimme muuttaa kuluttajien asenteita muovia kohtaan. Loistavan muovisen esineen kuten kassin, pakkauksen taikka vaatekappaleen ei tarvitse olla maailman meriä pilaava ja kalat tappava hylkiö. Sen sijaan muovin roolia maailmantaloudessa ja ympäristösuojelussa pitää tuoda esille asiantuntevasti ja neutraalisti. Muoviyhdistykselläkin on tässä työsarkaa asiantuntemuksellaan. Seuraava sukupolvi tulee elämään luontevana osana kiertotaloutta. Meidän pitää varmistua, että lainattu muovi on siinä vahvasti mukana.

Verkostoitumisesta on konkreettista hyötyä
Suuri anti ensikertalaisillekin oli seminaarin aikainen verkostoituminen. Uudet tulokkaat otettiin vastaan yllättävän hyvin — oli kyseessä hiihto-, illallis- tai ryhmätapahtuma. Asiakkaillamme, toimittajilla ja Muoviyhdistyksen muilla jäsenillä on hyvin paljon uutta ja samankaltaista ajattelua.
— Vanhakin voi oppia uutta. Ja on syytäkin. Väittäisin saaneeni jopa uusia ystäviä matkan aikana, sanoo Tarja Korvenoja.

MuoviSkin aikaiset keskustelut eivät saa — eivätkä jääneetkään pelkästään sananhelinäksi. Projektiaihioita luonnosteltiin ja tapaamisia sovittiin, joista voi poikia oikeaa liiketoimintaakin. Olemme kaikki samassa veneessä ja ongelmamme ovat yhteisiä. Suomen kokoisessa maassa, täällä markkinoiden reuna-alueille meidän on löydettävä luonteva tapa toimia yhdessä ja jakaa jaettavissa olevaa hyvää ja tietämystä. Tämä edistää koko alaa.

MuoviSki-tapahtuma on käytännön tasolla hieman muuttumassa. Ensi vuodeksi on suunniteltu Suomen Lapin korvaamista Keski- Euroopan reissulla, johon sisältyy myös yritysvierailu. Tämä voi tuoda tervettä vaihtelua. Tapahtumaan tulisi saada aktivoitua laajemmalta pohjalta toimijoita, esimerkiksi Borealiksen kaapeli-, kalvo- ja putkiasiakkaita. Samoin Wipakin kalvoasiakaskunta voisi herätä, jos raakaainetoimittajat esittelisivät uutuuksiaan ja kehitysprojektejaan.