SUOMEN TALOUS ON päässyt vihdoin hyvälle kasvu-uralle monien vuosien   laahaamisen jälkeen. Myös muoviteollisuus on päässyt hyötymään tästä ja tilanne on parempi kuin moniin vuosiin. Taloustilanne on parempi,  mutta onko se hyvä? Esimerkiksi teknologiateollisuuden pääekonomisti
Jukka Palokangas on muistuttanut, että Suomi ei ole pystynyt  kuromaan umpeen takamatkaansa moniin muihin EU-maihin verrattuna.  Yritysten investointiaste on edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008. Tässä on selkeä ero kilpailijamaihimme. Palokankaan  mukaan tilanteen voi korjata investointeja edistävillä toimenpiteillä  kuten kilpailuetua tuovalla verotuksella, panostuksilla julkiseen T&K -tukeen sekä joustavan ja osaavan työmarkkinan aikaansaamisella.

Maailmantalouden liikkeet ovat aina arvaamattomia. Donald  Trump ilmoitti 23.3.2018 asettavansa 50 miljardin dollarin tullit teräs-  ja alumiinituotteiden tuonnille Kiinasta. Varsinaisesta kauppasodasta ei voida ihan vielä puhua, mutta markkinat ovat jo reagoineet  tähän uhkaan maailman pörsseissä. Toivottavasti tilanne ei johda jatkuvaan vastatoimien kierteeseen, jolloin sillä olisi isompiakin vaikutuksia  maailmantalouteen. EU säästyi toistaiseksi tulleilta, mutta
nähtäväksi jää kuinka pitkäksi aikaa.

Maailmantalouden kehitystä ei pysty varmuudella ennustamaan ja  verotuspolitiikan muuttumiseen ei kannata luottaa. Yksittäisen yrittäjän  ja yrityksen kannattaa siis keskittää ajatuksensa ja energiansa
niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Ainakin pitää ymmärtää  syvällisesti asiakas, hänen liiketoimintansa sekä toimintaympäristön  muuttuminen. Siten pystyy kehittämään parhaiten sellaisia tuotteita  tai palveluita, joilla asiakas pystyy saavuttamaan liiketoiminnallisia
hyötyjä esimerkiksi säästämällä rahaa tai saamalla lisämyyntiä.

Muovin kielteisestä imagosta on puhuttu muovialan ihmisten kanssa  viime aikoina paljon. Poliitikot ja kauppakin ovat ottaneet yksittäisiä  muovituotteita silmätikuikseen. Tämän johdosta joillekin, onneksi harvoille muoviyrityksille on tullut kaupallista vahinkoa. Yleisesti  ottaen negatiivinen julkisuuskuva ei pysty pysäyttämään muovien  voittokulkua, ainakaan globaalisti. Mediassa liikkuu muoveista oikeaa  ja väärää tietoa, tarinoita ja tutkimuksia. Tärkeää on pohtia, onko  niillä olennaista merkitystä liiketoiminnallesi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä?  Mitä ajattelit tehdä asialle vai tarvitseeko tehdä mitään?  Mitä asiakkaasi ajattelevat tästä kaikesta? Entä asiakkaasi asiakkaat?
Ajattelevat he mitä tahansa, niin jokaisen yrityksen velvollisuus olisi  kertoa asiakkailleen oikeita faktoja tuotteidensa ympäristövaikutuksista.  Jokaisen on hyvä hengähtää huhtikuussa muovittoman maaliskuun  jälkeen, sillä seuraavaksi tarvittaisiin totuuden toukokuuta. Sen  voisivat aloittaa esimerkiksi kaupan alan keskusliikkeet julkaisemalla  tulokset Tanskan ympäristöministeriön teettämästä tutkimuksesta,  jossa muovikassin osoitettiin olevan ympäristöystävällisin ostoskassivaihtoehto.  Kuluttajia johdetaan monesti harhaan ”viherpesumarkkinoinnilla”. Tämä ei ole pelkästään kaupan vastuulla. Myös teollisten  yritysten, erityisesti suurten, velvollisuutena on toimia edelläkävijänä  tässä asiassa ja kertoa asioiden oikea laita. Muovialan yritysten  kannattaa panostaa vieläkin enemmän sosiaaliseen mediaan sekä  ymmärtää mediasuhteiden merkitys osana markkinointistrategiaansa.  Siten on parempi mahdollisuus saada positiivisia viestejä läpi muovin
hyödyistä. Sen voi aloittaa vaikkapa totuuden toukokuussa.

Tiedotusvälineissä monesti esiintyvät asenteelliset tai virheelliset  tiedot herättävät tunteita muovialan ihmisissä. Kaikkien kannattanee  silti pitäytyä omissa osaamisalueissaan vaikkapa mikromuovikeskustelussa.  Omien argumenttien oikeellisuus on hyvä varmistaa. Antaa
meribiologien ja lääketieteen ammattilaisten pohtia, millaisia vaikutuksia  mikromuoveilla on ympäristölle ja terveydelle. Muovialan yritysten  taas kannattaa viestiä vahvasti julkisuuteen vastuullisesta toiminnastaan  ympäristöasioissa. Seiso  rohkeasti tuotteidesi ja toimintasi
takana, kun siihen on aihetta.  Jos et ole näin jo aiemmin tehnyt,  aloita viimeistään totuuden
toukokuussa.

Vesa Taitto
Muoviyhdistyksen
toimitusjohtaja