Pelle Miljoona ohjeisti takavuosien mainoksessa käyttämään pikavuorobussia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Artistin neuvot eivät ole hillinneet hiilidioksidipäästöjä ainakaan Intiassa, jossa päästöjen vuosittainen kasvuvolyymi ylittää Suomen kokonaispäästöt. Globaalit kasvihuonepäästöt kasvoivat vuositasolla kaikkien aikojen suurimmiksi vuonna 2017. Maailman energiantarpeen ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Mahdollisesti ainoa tarpeeksi nopea ja tehokas tapa pudottaa merkittävästi kasvihuonepäästöjä tulevina vuosina on ydinvoimakapasiteetin massiivinen lisärakentaminen. Sitä asiaa ei moni uskalla sanoa ääneen, vaikka asian sisimmässään tietää. Tulevaisuudessa pystytään varmasti parempiinkin energiaratkaisuihin, mutta ennen sitä pitäisi niitä päästöjä vähentää oikeasti.

Viime kuukausien julkisessa keskustelussa on vaikuttanut siltä, että ilmaston lämpeneminen ei olekaan enää se suurin ympäristöuhka. Muovit ja mikromuovit meressä tuntuvat olevan uutisotsikoissa jatkuvasti. Kiistämättä ne ovatkin ongelma, mutta muovipussin kieltäminen Ilomantsissa ei auta Aasiassa, jossa jätehuoltoa ei ole useimmiten organisoitu järkevästi eikä ympäristöä huomioiden. Muovia ajautuu siellä meriin esimerkiksi kaatopaikoilta merten ja jokien lähellä. Sanotaan, että muovipussi ei osaa itse kävellä mereen. Se osaa kuitenkin uida virran mukana ja hyvässä tuulessa myös lentää. Ihmisen pitää joka tapauksessa estää kaikki yksittäisen muovin etenemismuodot vesistöön asti. Suomessa ja muissa Itämeren rantavaltioissa pitäisi muistaa keskittyä olennaisimpaan asiaan vesistönsuojelun suhteen: millä toimenpiteillä estetään Itämeren rehevöityminen?

Pääsin osallistumaan ensimmäistä kertaa Muoviyhdistyksen järjestämään MuoviSki-tapahtumaan, jossa puitiin myös EU:n uutta muovistrategiaa. Euroopan komissio julkaisi sen tammikuun puolessa välissä. Toivottavasti päättäjillä Suomessa ja Euroopassa on ymmärrystä hahmottaa isoja kokonaisuuksia ympäristön kannalta. Mikäli EU:n muovistrategia toteutetaan sellaisena kuin se on julkistettu, sillä on väistämättä vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön. Ns. kiertotalouteen pyrkiminen ei ole pelkästään huono asia. Yritykset voivat luoda uusia sovelluksia kierrätysmateriaalille ja olla jopa pakotettuja kehittämään uusia ratkaisuja. Innovaatioita syntyy myös silloin, kun on pakko. Huolena on tosin tuotteiden laatuspesifikaatioiden säilyttäminen vaaditulla tasolla, mikäli kierrätetyn materiaalin osuutta lisätään. Monissa tuotesovelluksissa se ei ole realistista ainakaan lähivuosina. EU:n tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, sillä muovistrategian avulla pyritään edistämään kierrätysliiketoiminnan kasvua. Ylimmät päättäjät tarvitsevat strategian toimeenpanoa varten oikeaa ja ajantasaista tietoa ympäristövaikutusten, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen arvioinnin tueksi.

Olen ollut nyt Muoviyhdistyksen palveluksessa kolme kuukautta ja tämä on ensimmäinen päätoimittamani MuoviPlast. Meillä on vuoden alusta vaihtunut myös taittaja ja painotalo. Vanhalla rutiinilla tätä numeroa ei siis saatu aikaiseksi. Lehden kannen efektissä on käytetty mattaa ja kiiltävää UV-lakkaa esimerkkinä painotekniikan  mahdollisuuksista. Jatkossa efektejä voidaan harkita varsinkin juuri ennen messuja ilmestyviin MuoviPlast-lehtiin. MuoviPlastin linjaan ei ole tarkoitusta tehdä isoja muutoksia ainakaan seuraavien numeroiden osalta. Herkällä korvalla pitää kuitenkin kuunnella palautetta. Ihmisiä voivat kiinnostaa hyvin erilaiset asiat johtuen muun muassa persoonallisuudesta, koulutuksesta, työtehtävistä ja liiketoimintaalueesta. Jouduimme jättämään tästä numerosta yritysuutiset pois, koska emme saaneet mahtumaan edelliseen numeroon kaikkia sinne suunniteltuja artikkeleita. Uutuutena tässä lehdessä on pakinoitsija Muoviputkimies, joka ei ole allekirjoittanut. Hänen pakinoitaan julkaistaan myös jatkossa, mikäli lukijat eivät toisin halua.

Fakuma, Ruiskuvalupäivät ja MuoviSki. Näihin tapahtumiin olen jo päässyt osallistumaan. Erittäin hienoa on ollut huomata kuinka hyvin minut ja muut ensikertalaiset otetaan mukaan joukkoon heti ensi kerrasta lähtien. Kiitos siitä kaikille. Nämä tapahtumat edistävät varmasti jäsenten välistä yhteistyötä, mikä on olennainen osa Muoviyhdistyksen perustarkoitusta. Olen kuullut monien ulkomaisten yhteistyökumppanien suusta, että esimerkiksi MuoviSkin kaltainen tapahtuma ja yhteishenki ovat poikkeuksellisia muovialalla Euroopassa. Vielä on edessä monia tapahtumia, joita en ole päässyt kokemaan. Olen varma, että pääsen nauttimaan siitä samasta yhteishengestä ja tunnelmasta myös niissä.

Vesa Taitto
Muoviyhdistyksen toimitusjohtaja