Muoviyhdistys kokoontui perinteiseen tapaan syyskokoukseensa Ruiskuvalupäivien yhteydessä Tampereella. Käsiteltävinä asioina oli sääntöjen mukaiset asiat tulevan vuoden toimintasuunnitelmineen ja budjetteineen. Tuttuun tyyliin esillä olivat myös vuosittaiset henkilövalinnat.

Hallituksen tekemät esitykset hyväksyttiin yksimielisesti yhtä poikkeusta lukuun ottamatta – osa jäsenistöstä olisi nähnyt tarpeelliseksi tehdä jäsenmaksuun pienen nostoliikkeen. Tuon äänestykseen menneen esityksen kokous hylkäsi pitäytyen hallituksen esityksessä.

Myös henkilövalinnat olivat esillä, tekihän kokous tuttuun tapaan vuotuiset henkilövalinnat puheenjohtajasta ja tilin-sekä toiminnantarkastajista. Myös hallituksen täydentäminen kolmen erovuoroisen osalta oli esityslistalla.

Kaksi uutta valintaa, kaksi jatkaa hallituksessa

Kokous oli henkilövalinnoissaan yksimielinen. Vaalitoimikuntaa johtaneen Ilkka Lauttian esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösten mukaan vuoden 2018 osalta hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Ketomäki Plastep Oy:stä. Valinta on Ketomäelle kolmas peräkkäin. Puheenjohtajahan valitaan vuosittain.

Hallitukseen valittiin toimikaudelle 2018-2020 uusina jäseninä Piia Peltola UPM Oyj:ltä ja Pasi Toppi Toppi Oy:ltä. Acqua Plastican Jukka Silén valittiin puolestaan jatkamaan uudelle kolmivuotiskaudelle edellisen kauden päättyessä tämän vuoden lopussa.

Tilin- ja toiminnantarkastajien valinnan kohdalla kokous päätti noudattaa vanhaa tapaa. Näin ollen tilintarkastajana jatkaa Timo Malin, toiminnantarkastajina niin ikään jatkavat edellisvuodelta tutut Jaakko Raukola ja hänellä varamiehenä Jari Haapanen.