MSK Plast Oy on kasvun tiellä. Panostukset toimintojen ja henkilöstön systemaattiseen kehittämiseen ovat tuoneet merkittäviä tuloksia. Nyt yritys tavoittelee entistä laajempia markkinoita mm. ulkomailta.

Aivan Etelä-Pohjanmaan sydämessä, Ylihärmässä, sijaitseva MSK Plast Oy tunnetaan laajasti perinteisen ruiskuvalun osaajana. Sen ohella yrityksen toisena tukijalkana on suurten muovikomponenttien, mm. työkoneiden ja traktoreiden konepeittojen valmistukseen soveltuva reaktiovalu, RIM.

Yritys on saavuttanut vankan jalansijan molemmilla em. liiketoiminnan alueilla. Se on tänään vahvasti kasvun tiellä. Aina ei kuitenkaan näin ole ollut.

– Liikevaihto meillä laski vuodesta 2011 vuoteen 2015, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jaakko Lipponen avoimesti.

– Me teroitimme keihäänkärkemme ja otimme määrätietoisen kehittämisen osaksi toimintaamme. Ja nyt olemme olleet vuodesta 2016 takaisin voimakkaan kasvun tiellä.

Henkilöstö kehityksen pohjana

MSK Plast Oy:llä nähdään tyytyväisen henkilöstön merkitys voimakkaasti. Kaikki menestys lähtee omasta henkilöstöstä. Tämän mahdollistaa – pohjalaiseen tapaan – avoin ja rehellinen yrityskulttuuri ja jokapäiväinen toiminta.

Panostus ammattitaitoiseen ja koulutettuun henkilöstöön on ollut suuri, samoin siisteyteen ja viihtyvyyteen. Muovialan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat yrityksessä tuttu osa tätä systemaattista kehitystyötä.

– Työtyytyväisyys onkin kasvanut merkittävästi viime vuosina, toteaa Jaakko Lipponen.

LEAN voimakkaasti mukana

Yritys otti LEAN-tekniikan osaksi jokapäiväistä toimintaansa käynnistämällä koulutuksen vuonna 2014. Tänään sillä on kolme Green Belt- ja yksi Black Belt-tutkinnon suorittanutta henkilöä.

LEAN – yhdessä selvästi lisääntyneen automaation kanssa – ovat luoneet perustan kasvulle, mutta myös laadun parantumiselle. Tänään esimerkiksi ruiskuvalussa jokainen isku tallentuu, jäljitettävyys on kehittynyt mm. lot-tiedon osalta. LEANin etuina ovat myös olleet sen tuoma siisteys ja järjestys. Niin ikään toimintojen suoraviivaistaminen – turhat liikkeet pois – ja tuominen toisiaan lähemmäksi on lisännyt tuottavuutta. Esimerkkinä tästä on kokoonpanon tuominen lähelle konetta.

Yrityksen tuotannon tehokkuutta on mitattu mm. OEE-mittauksin. Tämä maailmalla yleistyvä tehokkuuden erittäin vaativa mittari arvioi tuotannosta käytettävyyttä, nopeutta ja laatua painottaen voimakkaasti niiden yhteisvaikutusta. Tulokset MSK Plast Oy:n osalta ovat olleet näissä mittauksissa erittäin hyviä, osin jopa huippuluokkaa.

Standardointiprosessi meneillään

MSK Plast Oy tavoittelee itselleen autoteollisuudessa käytössä olevaa standardia IATF 16949. Prosessi onkin parhaillaan menossa hyvää vauhtia eteenpäin, sillä esiarviointi on jo tehty. Tavoitteena on, että sertifiointi valmistuisi vuonna 2019.

Kasvun suuntana Eurooppa

MSK Plast Oy:ssä suunta on selkeästi kasvun tiellä. Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on jo muutaman vuoden ajan suuntautunut kaikilta toimenpiteiltään juurikin kasvuun. Seuraava suurempi panostus onkin tässä ketjussa luontevasti suuntautuminen ulos Eurooppaan. Yritys onkin asettanut tavoitteekseen, että sillä olisi jo vuonna 2019 tehdas Euroopassa. Mutta missä, se jää meille nähtäväksi.