Tuotanto- ja kehitysjohtaja Henry Matsinen ja raaka-ainenäyte.

Iisalmessa kehitetty lämpöpuukomposiitti valtaa alaa perinteisiltä materiaaleilta, mm. puulta ja muovilta. Kierrätysmuovin mukaan saaminen tekee raaka-aineesta, samoin kuin siitä valmistetuista tuotteista entistä ekologisempia.

Lunawood Oy tunnetaan rakentamisessa käytetyn lämpöpuun globaalina markkinajohtajana. Yritys tuottaa lämpöpuuta vuosittain 105.000 m3 suomalaisesta puuraaka-aineesta. Käsittelyprosessin lopputuloksena syntyvää lämpöpuuta voidaan luonnehtia mm. adjektiivein lahonkestävä, mittapysyvä, kevyt ja lämpöä eristävä. Yrityksellä on tuotantolaitoksia Iisalmessa, Kaskisissa ja Joensuussa.

– Olemme suomalaisesta puusta ylpeitä, love for the forest. Näin raaka-ainepohjaa luonnehtii yrityksen tuotanto- ja kehitysjohtaja Henry Matsinen.

Lämpöpuusta lämpöpuukomposiittiin

Lämpöpuun jatkojalostaminen tuotteiksi – lähinnä höyläämällä – tuottaa lastuja, jotka voisi luokitella jätteeksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan systemaattinen tuotekehitys ja yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa loi yritykselle kokonaan uudenlaisen tuotteen, lämpöpuukomposiitin. Teollinen tuotanto yrityksessä käynnistyi sen Iisalmen tuotantolaitoksessa sijaitsevassa Lunawood Oy:n tytäryhtiössä, Lunacomp Oy:ssä, vuonna 2011.

Puukomposiitin perustana ovat em. lämpöpuusta saatavat lastut. Niitä prosessoimalla yhdessä muoviraaka-aineen kanssa saadaan muodostettua agglomeraatti, ts. puu-muovi-raaka-aineseos, joka soveltuu käytettäväksi ekstruusiossa ja ruiskuvalussa. Komposiitin raaka-aineen valmistus laitteistoineen, samoin kuin siihen liittyvä osaaminen, ovat Iisalmen tehtailla. Lunawood Oy:n tuotteissa käytetty lämpöpuupitoisuus on 2/3, mikä muuten on puupitoisuutena suurempi kuin luonnon puussa. Tämä selittyy lämpöpuun valmistusprosessissa tapahtuvasta rakenteen tiivistymisestä.

Ekstruusiolinja antaa tuotteelle muodon

Raaka-aineen valmistus

Valmis lämpöpuu-muovi-seos johdetaan ekstruusiolinjalle, jossa se saa lopullisen muotonsa. Lunacomp Oy:n päätuote on lämpöpuukomposiittituote, joita tuotevalikoimaan kuuluu useita eri kokoisia suurimman ollessa 42 mm x 200 mm. Tuotteiden käyttökohteita ovat tyypillisesti mm. terassit, uima-altaat ja piharakentamiskohteet.

– Tuotteemme etuina ovat mm. elämättömyys, veden imeyttämättömyys ja olematon pituuseläminen lämpötilan vaihteluissa. Näin Henry Mantsinen toteaa tuotteistaan.

Uusimman aluevaltauksen Lunacomp Oy sai, kun Marinetek Oy esitteli viime talven Vene-messuilla Helsingissä lämpöpuukomposiitista valmistetun laiturin. Myös ruiskuvalualalla on ollut kiinnostusta lämpöpuukomposiittiraaka-aineen käytölle. Seoksen puhtaasta muovista poikkeavat ominaisuudet ovat herättäneet suunnittelijoita vähintäänkin miettimään sen käyttämistä muovituotteissa.

Kierrätys ja patentoitu reseptiikka keskeisessä roolissa

Ekologisuus korostuu raaka-aineessa puujätteen käytön ohella myös muovissa. Omasta tuotantoprosessista sivutuotteena saatavan lämpöpuukuidun ja CIRCO-uusiomuovin käyttö tuottaa ekologisen tuotteen. Edellytykselle korkealuokkaiselle tuotteelle on raaka-aineen tasalaatuisuus. Onnistumisen takuuna on lämpöpuun käytölle kehitetty reseptiikka.

Panostus tuotekehitykseen menestyksen takana

Lunacomp Oy:n tuotantoprosessi on monimuotoinen pitäen sisällään osia niin raaka-aineen valmistuksesta ja tuotantotekniikasta. Myös raaka-aineen seostuksen optimointi ja reseptiikka ovat tärkeässä roolissa, jotta saataisiin ominaisuuksiltaan paras lopputuote käyttökohdetta ajatellen.

– Kehityksen takana on oma innovatiivinen ja määrätietoinen työ, näin vastaa Henry Mantsinen kysymykseen tekijöistä, mitkä ovat yrityksen korkean teknologian osaamisen ja tuotteiden takana.

– Oma reseptiikkamme, omat vahvuutemme – ne ovat meidän kasvumme takana.
Eikä hän unohda antaa tunnustusta yhteistyöstä suomalaisille muovialan tutkijoillekaan. Yhteistyötä on tehty, ja siitä on koettu olleen merkittävästi hyötyä.