Muoviyhdistys ry ja yhdistyksen entinen toimitusjohtaja Jari Salonen ovat löytäneet sovun eri näkemyksiinsä siitä, oliko Salonen toimitusjohtajasopimuksen ja sen sanamuotojen mukaan oikeutettu eräisiin korvauksiin toimisuhteensa päättymisen yhteydessä. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä saavutettuun sopuratkaisuun.

Jari Salonen haluaa kiittää Muoviyhdistys ry:tä hienosta kahdeksan vuoden jaksosta upeiden ihmisten parissa ja toivottaa yhdistykselle mitä parhainta menestystä jatkossa.

Muoviyhdistys ry:n puheenjohtaja Jari Ketomäki kiittää Salosta tämän panoksesta yhdistyksen ja sen toiminnan hyväksi sekä toivottaa Saloselle menestystä uusien haasteiden parissa.