Muoviyhdistyksen hallitus on linjannut MuoviPlast-lehden toimittamista ja sen sisältöä. Linjauksen päätavoitteena on lehden saaminen ryhdikkäämmäksi ja koko ajan enemmän jäsenistöä palvelevaksi muovialan ammatti­lehdeksi. Linjaus painottaa yhdistyksen jäsenistön ammattiosaamista ja sen saamista lehden sivuille hyödyttämään koko jäsenistöä. Myös alan uusin tutkimustieto ja osaami­nen kansainvälisen yhteistyön kautta halutaan saada näkyville lehden sivuille.

Keskeisenä elementtinä lehden kehittämisen linjauksessa on teknologia- ja toimitus­neuvosto, joka on perustettu ideoimaan ja suunnittelemaan lehden – mutta myös kou­lutustilaisuuksien – teknologiasisältöä sekä varmistamaan sisällön korkeatasoisuus ja ajankohtaisuus. Se tukee toimillaan vastavalittua toimitusjohtaja Vesa Taittoa, ja sen toi­minta perustuu vapaaehtoisuusperiaatteeseen.

Linjauspäätöksensä yhteydessä hallitus valitsi neuvoston puheenjohtajaksi alkavalle kaksivuotiskaudelle Jukka Silénin, joka kokoaa neuvoston yhdistyksen jäsenistöstä koostuvista vapaaehtoisista. Asiasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Jukalle.