Omalta osaltani kulunut vuosi on ollut täynnä matkustamista tavaten nestesilikonialan materiaali-, muotti- ja konetoimittajia niin Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa. Myös lyhyt pyrähdys Chinaplasiin kuului toukokuun agendaan. Näyttää siltä, että juuri nestesilikoniala kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, uusia käyttökohteita syntyy koko ajan ja nestesilikonimateriaalien kehitys on voimakasta. Megatrendit kuten kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen antavat kasvua myös nestesilikonibusinekseen. Optiikka ja valaistus sekä medikaalipuolen applikaatioissa nestesilikonimateriaaleja käytetään yhä enemmän. Kovasta kysynnästä johtuen nestesilikonimateriaalien valmistuskapasiteetti ei ole täysin pysynyt vauhdissa mukana ja nestesilikonimuottivalmistajilla on tilauskirjat täynnä pitkälle. Tuntuu, että alan tietoa on vaikea saada ja moni toimija koittaa pitää asemansa ja suojata osaamistaan. Ymmärrettävää, sillä ala on suhteellisen nuori verrattuna kestomuoveihin.

Kestomuovien kohdalla tilanne on hieman toisenlainen. Alan tietoa voi helposti hankkia kouluttautumalla, lukea kirjoista, lehdistä ja seminaareista muun muassa. Tietoa on valtavasti, kun vain jaksaa olla aktiivinen. Moni perusasia on julkista tietoa eikä niissä ole mielestäni mitään salattavaa. Silti tuntuu, että voisimme paremmin Suomessa jakaa tätä perustietoutta esimerkiksi ruiskuvalualalla toistemme kesken. On ymmärrettävää, että jokaisessa pk-yrityksessä ei aina rahkeet riitä tutkimaan jokaista teknistä yksityiskohtaa mutta toisaalta yleensä jokaisella alan toimijalla on aina jotain erityistä osaamista mitä voisi jakaa muiden kanssa. Näin voimme paremmin taistella globaalia kilpailua vastaan.

Näen, että meillä on valtava potentiaali suomalaisessa muoviteollisuudessa, jota voitaisiin vielä paremmin käyttää hyväksi juuri tässä vallitsevassa maailmantilanteessa. Muoviyhdistytoiminnassa haluan eniten kehittää yritystenvälistä kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa. Syvemmin tällä tarkoitan sitä, että olemme suhteellisen pieni maa, jossa tällä alalla toimii paljon pk-yrityksiä, joiden resurssit ovat rajalliset. Siis, miksi sitten keksiä pyörää uudelleen jokaisessa firmassa? Tällä tarkoitan sitä, että meidän pitää pystyä jakamaan tietoa keskenämme alaan liittyvistä perusasioista miettimättä sitä, että olemmeko kilpailijoita keskenämme vai emme. Mennään siis yhdessä eteenpäin! Ei erikseen vaan yhdessä.

Muovikoulutusta ollaan supistettu viime vuosina ja alalle virtaa vähemmän osaamista. Näin ollen, ehdotan että yhdistetään voimavarat ja ollaan Euroopan kärkeä vuosikymmenen tai kahden päästä. Niin, ja toivon, että Muoviyhdistyksen uusi toimitusjohtaja, joka tullaan valitsemaan, tulee olemaan linkki yritysten välillä ja olemaan uusi suunnannäyttäjä ja yhdistäjä alalla. Itse henkilökohtaisesti toivon uudistajaa ja alan osaajaa, jolla on globaalia näkemystä ja kokemusta yhdistettynä ennakkoluulottomaan asenteeseen.

Tomi Villilä
Hallituksen jäsen