Kiertotalousmuovista valmistettu ESSI Kiertokassi tuli markkinoille.

Tamperelainen Amerplast Oy sen teki. Toi markkinoille todellisen muovisen eko-tuotteen. Samalla tämä perinteinen muoviyritys osoitti kaikille, että muovimateriaalikin voi kiertää ja toimia kestävästi.

Suomalaisessa muoviteollisuudessa kirjoitettiin historiaa 17.1.2017, kun Tampereella Amerplast Oy lanseerasi todellisen eko-tuotteen. Se nimittäin toi markkinoille ensimmäisen kiertokassin yhdessä Ekokem Oyj:n kanssa toimien. Kassi sai ESSI-nimen, ja se on ensimmäisiä konkreettisia kiertotalouden kuluttajatuotteita, suomalaisen ympäristön ja kehityksen kannalta erinomainen ja kestävä vaihtoehto.

– Tavoitteemme on olla edelläkävijä joustopakkausalan muutoksessa ympäristön kannalta kestäväksi liiketoiminnaksi, toteaa Amerplast Oy:n toimitusjohtaja Reima Kerttula.

– Kiertokassi ESSI on tästä konkreettinen esimerkki.

Vuonna 2016 Suomessa RINKI-pisteissä alkanut kuluttajamuovipakkausten erilliskeräys mahdollistaa kuvatun kaltaisen ekologisen kehitystyön. Näin ESSI-kassin hiilijalanjälki on saatu pienemmäksi kuin muiden kauppakassien, olipa raaka-aineena muovi, paperi, kangas tai biohajoava muovi. Eikä ESSIn kanssa pysty kilpailemaan tavallinen Optikassi-tutkimuksessa tutkittu kierrätysmuovikassikaan, sillä sen raaka-aineesta vain 60 % on kierrätysmuovia. ESSI-kassin raaka-aineesta kierrätysmuovia on yli 90 %.

Kotitalouksien rooli on kierrätystuotteissa muovialalla suuri. Keskeistä on myös ideoida ja suunnitella, kuinka muovijätteestä voidaan tehdä toimivia tuotteita.

Oleellisena osana koko valmistusprosessia on jätemuovin palauttaminen takaisin tuotantoprosessiin. Kuluttajilta kerätty muovi jalostetaan CIRCO®-uusiomuoviksi Ekokemin Muovijalostamolla Riihimäellä.

Innovatiivisuus ja aktiivinen tuotekehitys koko ketjun perustana

Amerplast Oy on ollut kautta aikojen tunnettu innovatiivisuudestaan ja tuotekehityksestään. Me kaikkihan tunnistamme esimerkiksi vuosia sitten syntyneen ja yhä edelleen tunnetun innovatiivisen tuttavuuden, suljettavan Minigrip-pussin. Hiilineutraali ESSI-kassi jatkaa tätä innovatiivisuuden perinnettä.

Amerplast Oy:n T&K-strategiasta myynti- ja tuotekehitysjohtaja Ari-Pekka Pietilä nostaa esille kumppanuuden seuraavasti:

– Tärkeää on ymmärtää se, ettei kaikkea kannata yrittää itse, vaan pyritään saamaan Euroopan tasolla parhaita partnereita. Sellaisia, kuten Ekokem.

Amerplast Oy:ssä panostetaan kestävän kehityksen tuotteisiin

Kierrätys ja ESSI-kassi eivät ole suinkaan ainoa kehityssuunta ja tuote, johonka Amerplast Oy:ssä panostetaan. Tuotevalikoimassa yritys panostaa kierrätyksen ohella raaka-ainepohjan laajentamiseen biopohjaiseen, ei-öljypohjaiseen suuntaan. Esimerkkinä tästä konseptista on suljettava Amergrip-pussi, jonka muoviraaka-aine on sokeriruokopohjainen.

AmerGreen-konsepti ja AmerFresh-pakkausratkaisu

AmerGreen-konsepti pitää sisällään kierrätysmateriaalien käytön ja kassien valmistamisen jopa 95 % kierrätysmateriaaleista. Konsepti tavoittelee ruokahävikin pienentämistä AmerFresh-pakkausratkaisun avulla ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen korvaamalla perinteinen polyeteeni Green PE-pohjaisilla joustopakkausratkaisuilla.

AmerFresh-pakkausratkaisu hyödyntää tuoretuotteiden tuotekehitystietämystä, Amerplastin korkealuokkaisia pakkauskalvoja ja -painatusta sekä PerfoTecin laserperforointimenetelmää. Se tähtää pakkausten rakenteelliseen kehittämiseen päästämään happea kontrolloidusti elintarvikepakkauksiin. Tämän seurauksena saadaan pakkaus hengittämään optimaalisesti, jolloin happi-hiilidioksidi-suhde pysyy tasapainossa ja pakatut elintarvikkeet säilymään pidempään. Tämä merkitsee ruuan paremman säilyvyyden ja ruokahävikin pienentämisen ohella myös pienempää pakkaustarvetta.

ESSI menee SoMeen

Amerplast Oy pyrkii olemaan aktiivisesti niillä forumeilla, joilla muoveista keskustellaan. Yritys pyrkii keräämään yhteen ESSI Kiertokassista, kiertotaloudesta, kierrätyksestä ja ympäristöasioista kiinnostuneet henkilöt sekä niin ikään luomaan aktiivisen informaatio- ja keskustelukanavan ja kanavan uutisille sekä SoMe-päivityksille.

ESSIlle avatut sosiaalisen median kanavat ovat:

  • Facebook: @ESSIkiertokassi
  • Instagram: @essikiertokassi
  • Twitter: @ESSIkiertokassi