Uponorilla tapahtui viime vuonna enemmän muutoksia kuin koskaan aikaisemmin. – Suurin osa
Vaasan putkituotannosta siirrettiin Lahteen Nastolan tehtaalle. Se vaati tarkkaa suunnittelua ja pitkää pinnaa, Uponor Infran kehityspäällikkö Sami Auvinen kertoo.

Uponor Infra aloitti 1.7.2013, kun Uponorin infraliiketoiminta ja Oy KWH Pipe Ab  fuusioituivat. Siitä alkoi mittava muutosten ketju, kun toimintoja keskitettiin ja karsittiin.

– Yleinen markkinatilanne ja kiristynyt kilpailu ajaa lähes jokaisen yrityksen tehostamaan toimintaansa ja pienentämään kustannuksia. Uponor Infran kehityspäällikkö Sami Auvinen kertoo taustoista.

Mittava projekti

Kaivotuotteiden kokoonpanoa.

Koskaan aikaisemmin Uponorin historiassa tuotantolinjoja ei ole siirretty tehtaalta toiselle näin suuressa mittakaavassa.

– Näin ison muutoksen läpivieminen vaati huolellista suunnittelua ja valmistautumista kaikilta osastoilta tuotannosta myyntiin, jotta pystyimme muutostöiden ohella takaamaan asiakkaille tuotteiden toimitusvarmuuden, Auvinen kertoo.

– Esimerkiksi tuotantolinjoja ei voitu irrottaa Vaasassa, ennen kuin meillä oli kaikki tuotantolinjojen vaatima infra valmiina. Näin varmistimme sen, että tuotantolinjojen asennus käyttökuntoon saatiin tehtyä mahdollisimman nopeasti, tehdaspalvelupäällikkö Jari Holmström jatkaa.

Aiempien tuotantolinjojen siirtojen perustella Nastolassa tiedettiin, mitä muutos vaati, mutta infran arvioiminen oli haastavampaa.

– Jokaiseen tuotantolinjaan piti kytkeä sähköt, lauhdutusvedet, asentaa raaka-ainesyötöt, apulaitteet ja paljon muuta. Tämän lisäksi meidän piti opettaa ihmiset tekemään tuotetta, mikä oli aikaisemmin tehty Vaasan tehtaalla

Viittä vaille valmis

Linjojen siirron suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2015. – Saimme Nastolaan lisää tilaa, kun siirsimme tuotantoa konsernin muille tehtaille. Samalla siirsimme sisäisesti tuotantolinjoja paikasta toiseen, tehtaan johtaja Mikko Pyöttiö kertoo.

Nyt mittava projekti on lähes valmis. Viimeisen linjan asennukset ovat menossa ja sen pitäisi olla toimintakunnossa muutaman viikon päästä.

– Seuraavana vuorossa on toimintojen kehittäminen ja optimoiminen, Holmström toteaa.
Myös 32 hehtaarin tontti on kokenut muutoksia. Tuotannon kasvaessa merkittävästi, tarvittiin tontille rutkasti lisää varastotilaa tuotteille ja siiloja raaka-aineille.

– Tehostamme myös raaka-aineen uusiokäyttöä. käytämme käytännössä kaiken oman hukkamateriaalin itse. Kaatopaikalle lähtee vain se, mitä lattialta lakaistaan, Pyöttiö toteaa.

Iso muutos kaikille

Muutosprosessin läpiviemisessä henkilöstölle on käytetty apuna ulkopuolista konsulttia.
– Tässä oli kyse myös ihmisten jaksamisesta ja siitä, miten pystyimme viemään muutoksen läpi niin, että kaikki ymmärtävät syyt ja sitoutuvat niihin, Holmström pohtii.

Tehtaalla on edelleen meneillään projekti, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja vahvistaa yrityskulttuuria. – Se on tärkeä osa näin isoa muutosta. Tässä on muutettu koko infra, jotta tuotanto uusilla koneilla on mahdollista. Asiakkaalle tuotantolinjojen siirto Nastolaan näkyy tulevaisuudessa nopeampina ja tehokkaampina toimituksina.