Mika Mustakangasta voisi haastattelun pohjalta kutsua komposiittiin täysin vihkiytyneeksi mieheksi. Sen verran intohimoinen suhde hänellä on komposiitteihin.

Komposiitit elämäntehtävänä

Mika Mustakangas on komposiittijaoston uusi puheenjohtaja.

Mika Mustakangas on komposiittijaoston uusi puheenjohtaja.

Mika Mustakangas opiskeli diplomi-insinööriksi Teknisessä Korkeakoulussa, Otaniemessä. Opiskeluaikanaan Mustakangas tutustui työharjoittelujaksoillaan useisiin lentokoneteollisuudelle tuotteita valmistavassa yrityksessä. Harrasteilmailu oli jo opiskeluaikana tärkeä osa Mustakankaan elämää, ja harrastus jatkuu edelleen. Oma aktiivinen lentäjänura on Mustakankaan mukaan vaihtunut vahvemmin perheen paremman lentäjän ja lentokaluston huoltajana toimimiseen.

Mustakankaan työura käynnistyi 1994 FY-Compositesin palveluksessa. Ensimmäisessä työssään Mustakangas kertoo saaneensa vaativien komposiittirakenteiden pitkän oppimäärän. Pitkä oppimäärä sisälsi muiden muassa Hamina -luokan sekä ACV Tuuli -alusten osien toteutuksen puhtaalta paperilta. Vuonna 2008 Mustakangas siirtyi Patria Aerostructuresin palvelukseen, jossa hän on edelleen töissä. Tällä hetkellä tittelinä on Technology Developement Manager. Näin Mustakangas pääsi komposiittien ohella toisen suuren intohimonsa, ilmailun, parissa työskentelemiseen. Työssään Mustakangasta kiinnostavat erityisesti uuden tekeminen ja luominen.

Komposiittijaoston tulevaisuudenkuva

Mustakangas korostaa, että Komposiittijaoston puheenjohtajana 18 vuotta toiminut Erkki Lappi on tehnyt pitkän rupeamansa aikana todella hyvää työtä. Suuria saappaita täyttäessään Mustakangas uskoo, että hänellä on annettavaa Komposiittijaoston työhön. Uusia ajatuksia on jo uutta luovan miehen mielessä. Lievänä varaslähtönä uusiin ajatuksiin voidaan pitää Mustakankaan yhdessä TTY:n ja sen professori Jyrki Vuorisen sekä Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaoston asiamies Minna Annalan kanssa koostama Komposiitit, loputtomasti mahdollisuuksia -nimisen, 20-sivuisen esityksen. Komposiittiesitys kuvaa alaa yleisesti ja sen täydentämiseen on muillakin alan taitajilla mahdollisuus päästä mukaan. Esitystä voidaan pitää eräänlaisena alan laajemmalle yleisölle suunnattuna yleisesityksenä ja sitä voidaan mainiosti hyödyntää myös alan koulutuksessa ja koulutuslaitoksissa. Esite löytyy Muoviteollisuus ry:n Internetsivuilta, www.plastics.fi. Mustakankaan agendalla on hyvin esitteen julkaisun henkeen sopien komposiittialan yleisen tunnettuuden lisääminen ja alan toimijoiden esille tuonti.

Yhteistyö on avainsana

Mustakankaan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yritysten kesken ja yritysten ja oppilaitosten kesken. Kaikkien ei kannata tehdä aivan kaikkea itse, vaan jaettu osaaminen koituu lopulta kaikkien osallisten eduksi. TTY:n uudet Tenure Track professorit Essi Sarlin ja Mikko Kanerva ovat Mustakankaan mukaan yhteistyön syventämisessä isossa roolissa. Yhteistyön tavoitteena saattaa materiaalitekniikan ja automaatiopuolen opiskelijoita työstämään harjoitustöitä liittyen yrityksiin esittämiin todellisiin haasteisiin. Mustakangas arvelee suurimman hyödyn syntyvän hack -tyyppisen pohdinnan kautta, joka on tarkoitus toteuttaa opiskelijoiden harjoitustyönä. Ensin opiskelijat ovat yrityksissä työssä kiinni, jonka jälkeen he pohtivat saamiaan haasteista vielä kotona ja koulussa. Käytännön ja pohdintojen saantona syntyy yhteenveto kohdeyrityksen käyttöön. Tällaisella kaikkia osapuolia hyödyttävällä toiminnalla saadaan alan yritykset opiskelijoille tutuiksi, jota kautta saadaan opiskelijat suuntautumaan oikeisiin opintosuuntiin. Harjoittelun myötä on tarkoitus elävöittää yhteyttä yliopiston ja yritysten välillä. Kyseessä on siis varsin puhdas win-win tilanne.

Vielä lopuksi Mustakangas mainitsee, että Suomessa on noin 60 komposiittialan yritystä, jotka sijaitsevat ympäri maata ja erillään toisistaan. Yritysten saattaminen tiiviimpään yhteistyöhön on varmasti kaikkien etu. Yhteistyön parantamiseen tähtäävä hack harjoitustyö -hanke on käynnistymässä ja mukaan on löytynyt kuusi pilottiyritystä TTY:n selvittäessä käytännön toteuttamista. Tenure Track professori Mikko Kanerva toimii yhteyshenkilönä pilottiyritysten suuntaan. Jos ja toivottavasti kun ensimmäinen hack-harjoitustyö on menestys, niin toimintaa tullaan jatkamaan uusilla projekteilla.

Toiminta luo lisää toimintaa – tämä on Mustakankaan vakaa usko. Samaan hengenvetoon hän haastaa kaikki komposiittialan toimijat luomaan uutta ja kehittävää toimintaa, sekä osallistumaan komposiittijaoksen toimintaan.