Muoviyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2016 Tampereella, hotelli Cumulus Koskikadun Virta –salissa. Kokousväkeä oli paikalla 33 jäsenen verran.

Ketomäki jatkaa, hallitukseen kolme uutta jäsentä

Jari Ketomäki jatkaa Muoviyhdistys ry:n puheenjohtajana toista kauttaan vuonna 2017.

Jari Ketomäki jatkaa Muoviyhdistys ry:n puheenjohtajana toista kauttaan vuonna 2017.

Hallitusta tämän vuoden alusta johtanut Jari Ketomäki sai syys­kokoukselta mandaatin jatkaa hyvin alkanutta puheenjohtajatyötään. Vastaehdokkaita ei ollut, joten tehtäväänsä hyvin sitoutunut Ketomäki nauttii laajaa luottamusta.
Hallituksesta olivat erovuorossa Minna Annala, Jaakko Iisalo ja Marko Toropainen. Kevätkokouksessa tehtäväänsä valittu vaalitoimikunta oli kartoittanut ehdokkaat hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Vaalitoimikuntaan kuuluvat kokouksessa toimikunnan puolesta ehdotukset tehneen Ilkka Lauttian lisäksi Eira Kärjä, Pasi Järvinen ja Esko Yrjölä. Vaalitoimikunta esitti uusiksi jäseniksi Minna Annalaa Muoviteollisuus ry:stä, Fredrik Snellmania Distrupol Nordicista sekä Tomi Villilää Enstosta. Muita ehdotuksia ei tullut, joten vaalitoimikunnan ehdotus tuli yksimielisesti hyväksytyksi.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin

Syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi jatkaa vuonna 2016 ensimmäisen kerran toteutettua Chinaplas -messumatkaa. Samoin on tarkoitus järjestää messumatka Friedrichshafeniin, jossa 2017 syksyllä pidetään Fakuman ruisku­valuun keskittyvä erikoismessu.

Talousarvioluvuissa ei ollut suuria muutoksia edellisvuoden lukuihin verrattuna. Nettisivujen kulut laskevat, sillä tänä vuonna toteutettu sivujen uusiminen ei enää rasita vuoden 2017 taloutta. Hallituksen esitys jäsen­maksujen pitämisestä ennallaan sai myös yksimielisen kannatuksen. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinnat sujuivat yksimielisyyden hengessä. Tilintarkastajana jatkaa KHT Timo Malin ja toiminnantarkastajana Jaakko Raukola.

Syyskokouksessa puhetta johti jo perinteiseen tapaan ammattimaisen tukevalla otteella Aqvacompin Jari Haapanen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät jäsenten ekstranetistä.