”Hyvä Tietää Muovista” on MuoviPlast-lehdessä jo vuodesta 2012 lähtien ilmestynyt artikkeleiden sarja, joissa esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista.

Teksti Ulf Bruder / Brucon Ab, käännös Erik Lähteenmäki / Polymerik Oy.

Helppo tapa etsiä tietoa eri raaka-ainelajikkeista on raaka-ainevalmistajien kotisivut tai internetistä löytyvät valmistajista riippumattomat raaka-ainetietokannat. Tässä osassa esitellään kolme johtavaa globaalia tietokantaa: Campus, eurooppalaisen M-Basen Material Data Center sekä amerikkalaisen IDES:in Prospector Plastics Database. Kaikkien tietokantojen parhaana etuna on mahdollisuus vertailla raaka-aineita valmistajasta riippumatta, koska tietokantojen raaka-aineet on testattu ja mitattu samoilla menetelmillä.

Campus

Parikymmentä suurimmista raaka-aineen valmistajista käyttää Campus tietokantaa informoidakseen asiakkaita ja käyttäjiä tuotteiden ominaisuuksista. Raaka-ainevalmistajat tarjoavat Campuksen uusimman ohjelmaversion 5.2 ilmaiseksi ja se on ladattavissa osoitteessa www.campusplastics.com

Tietokantaa päivitetään säännöllisesti ja se päivitetään lataamalla uusimmat versiot ohjelman kotisivun kautta.

Campus 5.2 ohjelman ominaisuuksia:

 • + Tietokanta on ilmainen ja ladattavissa internetistä
 • + Lajittelumahdollisuus ominaisuuksien perusteella
 • + Raaka-aineiden vertailu taulukossa
 • + Raaka-aineiden vertailu graafisesti
 • + Tietoja raaka-aineiden kemiallisesta kestävyydestä
 • + ”Omien” datalehtien tulostusmahdollisuus
 • + Raaka-aineiden haku valittujen ominaisuuksien perusteella
 • + Raaka-aineiden prosessointitiedot saatavissa ”curve overlay”-  ja ”polar”-diagrammeina
 • + Raaka-aineiden viskositeettitiedot (muottitäyttymisanalyysiä varten)
 • – Mahdollisuus verrata raaka-aineita vain yhdeltä toimittajalta kerrallaan
 • – Tietokanta päivitettävä manuaalisesti.

kuva01
Campus ohjelman ikkuna on jaettu neljään pienempään osaan. Ylhäällä vasemmalla on lista kaikista raaka-aineista. Ylhäällä oikealla on ominaisuusikkuna, joka tässä kuvassa näyttää valitun raaka-aineen (DuPontin Delrin 100) mekaaniset ominaisuudet. Vasemmalla alhaalla on informaatioikkuna, jossa kerrotaan lisätietoja raaka-aineesta ja oikealla grafiikkaikkunassa raaka-aineen eri ominaisuuskäyriä.

Material Data Center

Tietokanta sisältää yli 40 600 raaka-ainetta 230 eri raaka-ainetoimittajalta. Material Data Centerin käyttämiseksi on oltava rekisteröitynyt käyttäjä ja maksettava vuosittainen 350 Euron maksu (helmikuu 2014). Kotisivun osoite on www.materialdatacenter.com

Material Data Centerin ominaisuuksia:

 • + ”Omien” datalehtien tulostusmahdollisuus
 • + Mahdollisuus lajitella taulukossa ominaisuuksien mukaan
 • + Mahdollisuus hakea raaka-aineita joiden ominaisuudet  täyttävät eri hakukriteereitä
 • + Mahdollisuus vertailla kaikkien raaka-ainetoimittajien raaka-aineita samanaikaisesti
 • + Eri materiaaleja voi vertailla ”curve overlay”-diagrammeissa
 • + Pääsy erikoistietokantoihin joissa muovikirjallisuutta, sovelluksia ja biomuoveja.

kuva02
Material Data Centerin aloitusikkuna näyttää ohjelman eri toiminnot.

kuva03
Data sheet- ikkunassa voidaan hakea valmistajan, polymeerin, tai raaka-aine nimikkeen mukaan. Taulukossa DuPontin eri Delrin lajikkeita.

Prospector Plastics Database

Tämä tietokanta on laajin ja sisältää yli 85 000 raaka-ainetta noin 900 toimittajalta (helmikuu 2014). Prospector sisältää sekä ilmaisia että maksullisia toimintoja. Kotisivun osoite on: www.ides.com/prospector

Prospectorin ilmaisia toimintoja:

 • + Kaikkien raaka-aineiden datalehdet ja prosessointi ominaisuudet
 • + Ruiskuvaluvirheiden opas
 • + Avainsanojen, raaka-ainenimen, polymeerin, sovellusten, biomuovien ja lääkehyväksyttyjen muovien hakutoiminto
 • + Eri testimenetelmien kuvaukset
 • + Muovitekninen sanakirja
 • + Esittelyvideot

Prospectorin maksullisia toimintoja

 • + Haku ominaisuuksien perusteella
 • + Vaihtoehtomateriaalien haku ja hyväksytyt autoteollisuuden lajikkeet
 • + Raaka-ainevertailuja taulukkomuodossa ja nk. ”curve overlay” diagrammeissa
 • + Ruiskuvalukappaleen kustannuslaskelma.

kuva04
Ilmaisten toimintojen käyttäminen vaati rekisteröitymisen Ides aloitussivulla.