Savon koulutuskuntayhtymä järjesti muovialan koulutuksen tiimoilta tapaamisen Kontiolahdella. Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa halukkuutta osallistua koulutusprojektiin, joka tähtää henkilöstön rekrytointiin vakituisiin työsuhteisiin. Paikalle oli saapunut 15 henkilöä kahdeksasta eri yrityksestä tutustumaan koulutuksen sisältöön.

Tutkitusti tarvetta

Savon koulutuskuntayhtymä on tehnyt koulutustarvetutkimuksen, jonka perusteella vuoteen 2019 mennessä Pohjois-Karjalassa tarvitaan 80–100 uutta muovialan ammattilaista. Eläköitymisen ja muihin töihin siirtymisen kautta tuleva tarve on noin 45 henkilöä ja toinen mokoma tarpeesta syntyy toiminnan kasvun myötä. Rekrytointitarve kielii muoviteollisuuden hyvinvoinnista ja vahvasta noususta Pohjois-Karjalassa.

Sisältö yritysten lähtökohdista

Tilaisuuden avasi koulutuspäällikkö Juhani Kauppinen. Hän korosti Savon koulutuskuntayhtymän halua toimia alueen yritysten osaamistason nostamiskumppanina. Itse koulutusprojektin esitteli kouluttaja Antti Pietarinen. Pietarinen totesi koulutuksen päätavoitteeksi tuoda yrityksiin lisäarvoa kouluttamalla osaavaa työvoimaa tuotannollisiin tehtäviin. Koulutukseen osallistuvia henkilöitä voivat hakea sekä yritykset että kuntayhtymä. Myös työvoimaviranomaisilta on mahdollisuus saada rekrytointiapua. Pietarinen painotti, että koulutus lähtee yritysten tarpeista.

Rekrytointikoulutusta täsmätoimintana

Koulutuksen keston Pietarinen kertoi olevan puoli vuotta ja aloitus tapahtuu tämän hetken suunnitelman mukaan loppuvuodesta 2016, mutta aloitusajankohta joustaa yritysten tarpeiden mukaan. Koulutuksen kohderyhmäksi Pietarinen täsmensi tehdastyöstä kiinnostuneet yli 20-vuotiaat henkilöt. Koulutus on jaettu kahteen periodiin. Ensimmäisessä periodissa keskitytään yleisesti tarpeellisiin tietoihin ja taitoihin. Liikkeelle lähdetään yleisistä työelämävalmiuksista ja jatketaan ammatilliseen kasvuun.

Mukana ovat osiot LEANista, liiketoiminnan perusteista ja laadusta. Lisäksi koulutukseen sisällytetään kaikki tarvittavat korttikoulutukset aina tulityökortista hygieniapassiin.

Toinen periodi räätälöidään yrityskohtaisesti jokaisen yrityksen tarpeiden pohjalta. Tämä koulutus tapahtuu valtaosin yrityksissä. Lopputyön kestoksi suunnitellaan noin kahden viikon jaksoa ja lopputyön aihe etsitään yrityksen toimintaa tukevasta ja lisäarvoa tuottavasta valikoimasta.

Koulutukseen kuuluva teoriaosuus annetaan työssäoppimisen kanssa limittäin lyhyissä jaksoissa. Näin taataan opiskelijoille koko kurssin kattavasti mielenkiintoista tekemistä.

Yrityksillä positiiviset odotukset

Muovisolan Toni Kontkanen totesi, että jos löytyy Muovisolan tarpeisiin sopiva henkilö, niin yritys todennäköisesti on mukana projektissa. All-Plastin Timo Vuorisalo arvioi, että All-Plast lähtee projektiin mukaan yhden, kahden tai jopa useamman henkilön rekrytointi tähtäimessä. Vuorisalo kiitteli Pietarisen esitystä siitä, että se avasi koulutuksen sisällön mainiosti. Plasthillin Esa Kaasinen ja Philips Medisizen Keijo Riuttala totesivat konseptin olevan oikeaa mallia ja vaikuttavan hyvältä. Molemmat yritykset ovat aikeissa lähteä mukaan koulutushankkeeseen. Käytännönläheisyys ja nykyaikainen malli saivat molemmilta kiitosta osakseen.

Yleisesti yritysten edustajat totesivat, että rekrytoitavan kohdalla tärkein voimavara on asenne. Jos asenne on kohdallaan, kaikki on mahdollista oppia. Tämä on hyvä viisaus, joka on toivottavasti selvää kaikille töihin hakeutuville nuorille aikuisille.

Julkaistu: MuoviPlast 03/2016.