Aikolonin juuret ovat syvällä Suomen muovihistoriassa. Vuonna 1946 Lasse Hahtosen isä perusti Pohjolan Kumi –nimisen yrityksen. Aikojen edetessä yritykseen perustettiin muoviosasto, jolta ei odotettu kovin kummoisia tuloksia.

Vuonna 1985 veljekset Leo ja Lasse Hahtonen perustivat Aikolon Oy:n, mutta sittemmin Lasse jatkoi yritystoimintaa yksin. Tätä nykyä voidaan hyvin puhua perheyrityksestä, sillä yrityksen arjessa ovat mukana tuotantopäällikkönä vaimo Tuija sekä pojat Martti myyntipäällikkönä ja Lari ostopäällikkönä. Aikolon -konsernin liikevaihto on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Liikevaihtoa tekee Oulussa 25 henkilöä 2 000 m2 rakennuksessa ja Vantaalla 12 henkilöä 1 500 m2 tiloissa. Aikolon viettää 30-vuotisjuhlaansa hieman myöhässä, helmikuussa 2016.

Alussa oli moottorikelkkojen tuulilasit

Aikolonin nimeksi piti alun perin tulla lyhemmin Aikon. Tämä nimi oli ideoitu silloisen kumimarkkinoita hallinneen yrityksen nimen peilikuvasta. Tuo kumiyritys teki sittemmin suomalaista ja globaalia teknologiahistoriaa. Aikon ei jostain syystä kelvannut Patentti- ja rekisterihallitukselle, joten nimeä oli säädettävä. Ajan henkeen hyvin istuva lon –pääte tyydytti viranomaista ja näin yrityksen nimi oli syntynyt.

Aikolonin ensimmäisiä tuotteita oli Pohjolan Kumin muoviosaston vuonna 1972 tuotantoonsa ottamat moottorikelkkojen tuulilasit sekä muut osavalmistukset. Tuulilasit olivat pääartikkeleita, sillä niitä tarvittiin ja tarvitaan edelleen varaosina kohtuullisen paljon. Aikolonilta löytyvät vielä tänäkin päivänä kaikki tuotannossaan olleet moottorikelkkojen tuulilasimallit. Osat olivat alkujaan väri- ja muotokieleltään varsin yksinkertaisia, mutta ovat sittemmin saavuttaneet moniulotteisuutta ja erilaisia värivaihtoehtoja. Nykyisin moottorikelkkojen tuotanto on keskittynyt erittäin voimakkaasti ja markkinat ovat sillä saralla rauhoittuneet muutenkin. Moottorikelkkojen tuulilasitoimitukset ovat pääsääntöisesti varaosia vanhoihin malleihin. Moottorikelkkabusineksen tilalle oli kehitettävä uusia toimialoja.

Aikolon työstää muovia huipputekniikalla

Muovin työstön osaaminen on ollut aina Aikolonin menestyksen perusta ja tuotteiden huippulaadun tae. Työstön huippulaadun takaamiseksi on investoitu viimeisintä tekniikkaa hyödyntäviin koneisiin. Tuorein investointi on erityisesti muovin työstöön räätälöity automaattisorviasema. Isompien koneiden laajuudesta saa hyvän käsityksen, kun todetaan, että levynkäsittelyasemalla voidaan työstää maksimissaan 8 m x 2,3 metriä kokoista levyä. Mainittujen laitteiden lisäksi tehtaasta löytyy lukuisa joukko erilaisia sahaus- ja työstöasemia.

Alipaineyksikkö siirtää 2m x 3m kokoista polyeteenilevyä varastosta työstöasemalle.

Alipaineyksikkö siirtää 2m x 3m kokoista polyeteenilevyä varastosta työstöasemalle.

Varastointia on automatisoitu ja tehostettu huippuunsa. Kaikki erilaiset jäännöspalat ovat tietokoneella tiedossa ja ne on varastoituna moottoroidussa varastohyllytornissa. Täydet levyt on varastoitu lattiatasolle sijoitetulle tietokoneohjatulle varastoalueelle, jonne mahtuu satojen tonnien painosta levyjä. Alipaineottimella varustettu siirtoyksikkö hakee kulloinkin halutun levyn lukuisiin pinoihin jaetusta varastokentästä. Varasto järjestyy tietokonepohjaisesti optimoituun järjestykseen. Varastoyksikkö järjestää itsensä optimitilaan säädetyin ajoin automaattisesti. Näin useimmin käytetyt levyt ovat pinnalla, helposti ja nopeasti saatavilla.

Kuva kertoo tästäkin kohteesta enemmän kuin tuhat sanaa. Uusi varastomuoto on ylivoimainen verrattuna hyllyvarastointiin. Levyihin ei synny hankauksesta aiheutuvia naarmuja, eikä muitakaan törmäyspohjaisia vahinkoja. Alipaineottimella varustettu siirtoyksikkö toimittaa levyn suoraan leikkauspöydälle, jossa automatiikka jatkaa levyn jalostamista kohti kulloistakin käyttötarkoitustaan.

Usean tukijalan tuotanto

Tätä nykyä Aikolon keskittyy lasituksen osalta turvahyttien lasitukseen, jossa päämateriaalina on kirkas polykarbonaattilevy. Innostavana suomalaisten yritysten yhteistyöesimerkkinä toimii Aikolonin toimittamat lasitukset kaikkiin Ponssen koneiden hytteihin. Ponssella menee hyvin, ja se näkyy myös Aikolonissa hyvänä työtilanteena.

Ponssen vuodessa valmistamaan noin 1 000 koneeseen tarvitaan merkittävä määrä turvalasitusta. Muutoinkin hyttien turvalasien osalta Aikolonilla on Pohjoismaissa noin 90 % markkinaosuus. Ponssen lisäksi esimerkeiksi kelpaavat Valtra ja Komatsu.

Pulp & Paper –teollisuus on ollut tuotannossa mukana 1980/90 lukujen taitteesta lähtien. Aluksi asiakkaana oli yksinomaan Stora Enso, mutta kymmenisen vuotta sitten yritys aloitti tosissaan panostuksen Pulp & Paper –sektorin kehitystyöhön. Kehitystyö on ollut pitkäaikaista ja perusteellista. Yritys, erehdys, parannus ja uusi yritys, kunnes tuote on tyydyttänyt niin käyttäjää kuin tekijääkin. Menetelmä on toiminut ja tuotevalikoima on laajentunut merkittäviin lukemiin.

Sellun käsittely vaatii tuotantovälineistön osalta erityisen tarkkaa pinnan laatua, sillä sellumassa tarttuu kovin halukkaasti kaikkiin mahdollisiin epätasaisuuksiin. Muovilla korvataan esimerkiksi haponkestävää terästä, joten laatuvaatimukset ovat korkeimpia mahdollisia. Kyseisissä kohteissa Aikolon käyttää yleisimmästä perusmateriaalistaan, PE-UHMW:sta, (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) työstettyjä osia. Hyvänä esimerkkituotteena toimii massiivisen kokoinen diffuusorilohko, jonka läpi sellua ajetaan viiraosalle.

Diffuusorilohkoon valmistetaan myös virtausnopeuden säätämistä varten erilaisia hylsyjä, joiden materiaaleina käytössä ovat esimerkkeinä PE, POM ja PA. Aikolon toimittaa Pulp & Paper –sektorissa lukuisaa määrää tuotteita. Nimikkeistöstä löytyvät ainakin hammaspyöräsegmentit, hammaspyörät, ketjujohteet, virtauskiekot, laakerikranssit, kaavinterät ja injektorisuuttimet sekä monimuotoinen luettelo erilaisia listoja ja kiskoja erilaisiin tarkoituksiin.

Heavy Industry –toimialan tuotteissa Aikolon panosta koneenosien valmistukseen. Liukulaakerit, rullat, liukukiskot, hammaspyörät ja ketjujohteet ovat esimerkkejä kestävistä ja alhaisen kitkakertoimen tuotteista. Muovin erinomainen tärinän vaimennuskyky sekä kemikaalinen kestokyky yhdistettynä metallia kevyempään painoon ovat auttaneet muoviosia valtaamaan merkittävän osan raskaan teollisuuden koneiden osavalmistuksesta.

Jääkiekkoa seuraava yleisö sai pari vuotta sitten havaita, että loukkaantumisien estämiseksi ryhdyttiin kaukaloita vaihtamaan joustokaukaloiksi. Merkittävän suomalaisen kaukalotoimittajan joustokaukalon osat valmistetaan Aikolonissa. Yhden kaukalon muoviosat painavat yhteensä noin 10 tonnia, josta läpinäkyvien ”pleksien” osuus on noin 5-6 tonnia, jos ne on valmistettu polykarbonaatista. Aikolonilla on varastossaan aina yhden kaukalon kaikkiin osiin tarvittavat materiaalit. Pienempinä, mutta merkittävinä tuotesektoreina Lasse Hahtonen mainitsee vielä elektroniikkateollisuuden, elintarviketeollisuuden sekä lääketeollisuuden.

Jäähallista tehtaaksi

Mielenkiintoisena yksityiskohtana on hyvä mainita Aikolonin tehdasrakennuksen historia. Yritys toimi aiemmin nykyisen tehtaansa vieressä. Tehdas oli aiemmin yksityinen jäähalli, jossa harrastettiin kaikkea mahdollista jääurheilua. Kun Aikolon aikoinaan osti jäähallin, pyöritti yritys sitä jäähallina sen aikaa, että sai suunniteltua hallin muutoksen tuotantokäyttöön. Aiemmin kylmäainetta kuljettanut putkisto valjastettiin lämmityskäyttöön ja näin sekin tekninen osa jäähallia sai uuden sisällön olemassaololleen.

Masterplast Oy Aikolon Yhtiöihin

Loppukesästä 2014 Aikolon Oy osti Fluorotech Oy:ltä osake-enemmistön Masterplast Oy:stä. Masterplast jatkaa toimintaansa Vantaalla ja toimii Aikolon-yhtiöiden Etelä-Suomen yksikkönä, kiinteässä yhteistyössä Aikolon emoyhtiönsä kanssa. Vantaalla tuotannossa on CNC-koneistuksen lisäksi keskitytty lämpö- ja tyhjiömuovaukseen sekä vaativiin kokoonpanoihin. Molemmat yhtiöt toimivat Aikolon-yhtiöt brändin alla ja samalla verkkosivustolla

Digitalisaatiosta uusia tapoja kohdata asiakas

Aikolon-yhtiöt hyödyntävät aktiivisesti digitalisaation mahdollisuuksia. Yhtiö on luonut uusia kanavia ja mahdollisuuksia kohdata heidät sekä hyödyntää Aikolonin muoviosaamista. Yritys pyrkii aktiivisesti kertomaan muoveista verkossa ja jakamaan tietoa kaikille sitä etsiville.

Uudet responsiiviset nettisivustot sisältävät paljon muovitietoa, uutta tekniikkaa ja vuorovaikutteisuutta. Nettisivustolla muovia tuntematon henkilö pystyy vertailemaan antamiensa toiveiden pohjalta eri raaka-aineiden sopivuutta omiin tarkoitusperiinsä. Sivujen ehkä mielenkiintoisimpana osiona voidaan pitää Muovikoulu –osiota.

Sivuilta löytyy runsaasti muovitietoa, jota on koottu eri asiantuntijalähteistä. Sivuille on koottu myös yli 4 600 nimikkeen luettelo raaka-aineiden kauppanimistä. Nettisivuilla on myös interaktiivinen live-chat toiminto, johon Aikolonin asiantuntijat vastaavat kohtuullisen nopealla vasteella.

Julkaistu: MuoviPlast 01/2016.