Jouko Suni perusti Taitomuovi Ky:n vuonna 1985 marraskuussa. Tuolloin hän oli yhtiön ainoa vastuunalainen yhtiömies. Sittemmin kommandiittiyhtiö muutettiin osakeyhtiöksi ja Suni on edelleen yhtiön toimitusjohtaja sekä 70 % osuudellaan enemmistöomistaja ja ainoa töihin osallistuva osakas.

Kausalassa perustamisesta lähtien

Jouko Suni on pyörittänyt Taitomuovia Kausalassa koko yrityksen historian ajan. Syynä on Sunin mukaan Kausalan erinomainen logistinen sijainti. Logistiikka on toiminut alusta saakka kitkatta ja vaivattomasti. Suni aloitti vuokratiloissa kahdella käytetyllä ruiskuvalukoneella. Yrityksen toimintasektorina on alusta asti ollut alihankinta eli toisin ilmaistuna sopimusvalmistus. Aivan alussa yrityksellä oli yrittäjän lisäksi yksi palkattu työntekijä. 2015 Taitomuovissa on 12 työntekijää, jotka huolehtivat katkeavassa kolmivuorotyössä 21 ruiskuvalukoneen toiminnoista. Koneiden sulkuvoimat vaihtelevat 20 tonnin ja 420 tonnin välillä ja kappaleita tuotetaan gramman osien painoisista aina noin kilon painoiseen tuotteeseen asti.

Aloituksen jälkeen tilat kävivät pian ahtaiksi ja edessä oli muutto samassa kiinteistössä sijaitseviin isompiin tiloihin. Nämäkin tilat kävivät nopeasti ahtaiksi ja 1990 luvun alkaessa vuorossa oli muutto kokonaan omassa käytössä olevaan vuokrahalliin. Vuokratiloista siirryttiin vuonna 2000 valmistuneeseen omaan, noin 2 500 m2 tehdaskiinteistöön, joka suunniteltiin ja rakennettiin täyttämään ruiskuvalutuotannon asettamia tarpeita. Tuohon aikaan tehtaan talotekniikka rakennettiin edistyksellisesti energiaa säästäväksi. Lämmön talteenottojärjestelmä ja -ratkaisut sekä ilmastointi ovat vielä nykymittareillakin hyviä ja toimivia energiaratkaisuja.

Lamoista ja koettelemuksista on selvitty

1990-luvun alun lamaa Suni kuvaa kiusalliseksi. Tuolloisen laman aikana yrityksen kasvuluvut olivat huimia ja töitä oli paljon. Investointitarpeita oli, mutta rahoitussektori oli lähes paniikissa, joten siltä sektorilta löytyivät suurimmat haasteet. Nekin koettelemukset on kestetty ja yritys selvisi eteenpäin. Vuoden 2009 lama toi Taitomuoville sen historian pahimmat takaiskut. Kaksi tärkeintä sopimusvalmistuskumppania siirsi tuotantonsa Taitomuovista riippumattomista syistä ulkomaille ja yhdellä iskulla ⅔ liikevaihdosta oli kadonnut. Seuraavana vuonna jäljelle jääneestä kolmanneksesta saman liikkeen teki vielä yksi isoimmista asiakkaista.

Yritys joutui sopeuttamaan toimintaansa rajusti, mutta siitäkin piinasta selvittiin. Tällä hetkellä sopimusvalistuskumppaneita on lähes puolen sataa, eikä yksittäisen asiakkuuden osuus liikevaihdosta ole kriittisen suuri. Taitomuovin asiakkaat ovat pääsääntöisesti suomalaisia yrityksiä. Tästä huolimatta muutamia asiakkaita on ympäri maapallon, mutta heillä kaikilla on elävä kontakti suomalaiseen yritykseen.

Uutteran työn tuloksena yrityksen liikevaihto on jo kolmatta vuotta ripeässä kasvussa ja Suni suhtautuu tulevaisuuteen varsin luottavaisesti. Kymmeniä muotteja on paraikaa työn alla ja uusista projekteista neuvotellaan usealla taholla. Muottivaraston laajentaminen vuosien varrella kertoo hyvää kieltään yrityksen elinvoimasta. Taitomuovi toimii tarvittaessa myös asiakkaansa ruuhkahuippujen tasaajana sekä suorittaa asiakkaalle koeajoja. Mainittavia ulkoa ostettavia palveluita ovat tampopaino sekä osa pakkaustyöstä.

Henkilöstö huippuosaajia

Kun Jouko Suni aloittaa henkilöstönsä esittelyn, hänestä huokuu suuri ylpeys. Suni toteaakin, että jos 1985 selvisi lähes yksin, niin 2015 Taitomuovin menestys nojaa erinomaiseen henkilökuntaan. Erityisesti Suni nostaa jalustalle projektijohtaja Vesa Mäkisen, tuotanto- ja laatu-päällikkö Okko Mikkosen sekä materiaalipäällikkö Miia Jäntin. Sunilla on vankka luotto päälliköidensä osaamiseen. Suni toteaa, että yhtiölle jo iät ajat sitten rakennettu ja sertifioitu laatujärjestelmä, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Suni jatkaa, että päälliköillä on mahdollisuus kehittää itseään esittämällä itselleen tarpeellisia koulutuksia. Tähän mennessä Suni on hyväksynyt koulutusesitykset ilman poikkeuksia. Kaikki käydyt koulutukset kirjataan myös laatujärjestelmään.

Ennen oli toisin ja nyt on näin

Suni muistelee suurimpia eroja vuoden 1985 Taitomuovin toiminnan ja nykytoiminnan välillä. Vuonna 1985 lähdettiin työpäivän päätteeksi katselemaan muottikuvia muottipajalle. Nykyään lähetetään muotista valmistettu tiedosto pitkäaikaiselle kumppanille Kauko-Itään ja sovitun ajan kuluttua valmis muotti toimitetaan tehtaalle. Kuten aiemmin, niin nykyisinkin muottimuutokset ja muottien korjaukset tehdään Suomessa luottopajalla. Tuotannonohjaus on tänä päivänä täysin tietokonepohjaista. Kaikkien ruiskuvalukoneiden tiedot ja tuotokset ovat heti luettavissa reaaliaikaisina. 1985 tieto oli korkeintaan ruutupaperilla, jos silläkään.

1985 tilaukset tulivat hyvissä ajoin postissa paperilla, jolloin tuotantoa ehdittiin suunnitella rauhassa. Nykyisin sopimusvalmistaja toimii hyvin usein päämiehensä varastona ja tavaraa tilataan kotiinkutsukäytännöllä. Kotiinkutsujärjestelmään varautuminen tuo sopimusvalmistajalle myös haasteita. Varaston arvo on vuonna 2015 sama, joka se oli liikevaihdon ennätysvuonna 2007. Onneksi nykyinen tuotannonohjaus on ketterää ja notkeaa ja sallii tarvittaessa nopeatkin liikkeet tuotannon järjestelyissä. Taloushallinto on myös kokenut muutoksen. Vuonna 1985 käveltiin laskunipun kanssa pankin ovesta sisään ja maksettiin laskuja kassalla. Nyt kaikki hoituu omalta työpöydältä käsin sähköisesti aina talousseurantaa myöten.

Julkaistu: MuoviPlast 05/2015.