Muovityö Hiltunen Oy on perheyritys, jonka toiminta on alkanut 1960-luvulla. Perusta oli rakennettu jo 1950-luvulla, jolloin yrityksen perustaja Matti Hiltusen isä Gunnar oli hakenut muovialan oppia silloisesta muovin suurmaasta, Saksasta. Yhtiö perustettiin vuonna 1969 ja se aloitti toimintansa Hiltusten kotitalon kellarista Matti Hiltusen saatua varusmiespalveluksensa päätökseen. Toiminta siirtyi pian hallitiloihin Valkeakoskelle. Toiminta siirrettiin välillä Lempäälään, mutta Valkeakoskelle tultiin takaisin. Muutaman muuton jälkeen hallit kävivät pieniksi, joten yhtiö rakensi itselleen ja toiminnalleen sopivat hallit. Rakennusaikaan investoinnin arvo oli suurempi kuin vuotuinen liikevaihto, joten näkymä ja usko tulevaisuuteen on ollut vankka. Nykyisin työskennellään kahdessa hallissa, joiden yhteispinta-ala on noin 3 700 m2.

Muovimiehiä kolmannessa polvessa

Esa Hiltunen on kolmannen polven muovimies ja toisen polven muoviyrittäjä. Muoviala ei ollut itsestään selvästi nuorelle Esa Hiltuselle ensisijainen kunnianhimon kohde. Hän hankki itselleen automaatio- ja sähkökoulutuksen, jota kautta ajatuksissa oli aloittaa oma yritystoiminta. Kesätyöt perheyrityksessä kuitenkin saivat mielen muuttumaan ja rakkaus muovialaa kohtaan roihahti. Muovityö Hiltusessa suoritettiin sukupolvenvaihdos vuonna 2001. Vaihdos oli todellinen ja kertakaikkinen, sillä isä-Matti siivosi pöytänsä ja vastuu siirtyi sovittuna päivämääränä täysimittaisesti Esalle. Sukupolvenvaihdos oli suunniteltu tarkkaan ja valmisteltu hyvin noin vuoden ajan, joten mistään päähänpistosta ei ollut kysymys. Eläköitymisestään huolimatta Matti Hiltunen on tullut tarvittaessa helpottamaan yrityksen työpaineita. Yritystä on Esa Hiltusen mukaan hoidettu perheyrityksen logiikalla, eli huolellisella pitkän tähtäimen suunnittelulla. Kaikki tarpeelliset investoinnit on hoidettu ajallaan sekä tuotantokalusto ja rakennukset on pidetty hyvässä kunnossa.

Ei pelkästään säilötalo

Muovityö Hiltunen valmistaa komposiittisäiliöitä varasto- ja prosessisäiliöksi. Säiliöiden lisäksi repertuaariin kuuluvat savupiiput, pintakäsittelyaltaat, teollisuusilmastoinnit ja erikoisrakenteet. Esa Hiltunen toteaa, että kun metalli ei kestä edellä mainituissa sovelluksissa, niin silloin asiakas kääntyy Muovityö Hiltusen suuntaan. Säiliöiden koko vaihtelee halkaisijaltaan yhdestä metristä aina kuuteen ja puoleen metriin, pituuden yltäessä enimmillään 30 metrin mittaan.

Nykyisin pääartikkeleihin kuuluvien kuljetussäiliöiden valmistus aloitettiin ADR Haanpään toimeksiannosta vuonna 2000. Aluksi muovisia säiliöitä pidettiin outona konseptina ja idean löytäminen ei ollut aivan yksinkertaista. Ajatuksena oli hakea metallin suhteen parempaa kemiallista kestävyyttä sekä rakenteeseen kevyempää painoa. Tässä onnistuttiinkin ja kauppaa alkoi syntyä. Vuonna 2008 säiliön rakenne uudistettiin ja näin syntyi vuoden 2008 lujitemuovituotteen palkinnon ansainnut säiliö. Komposiittisäiliön kemiallinen kestävyys on huippuluokkaa. Komposiittisäiliön merkittävästi alhaisempi paino mahdollistaa suurempien nestemäärien kuljettamisen ja kuljetusten paremman polttoainetalouden. Nämä ovat erinomaisia kilpailuvaltteja muita säiliömateriaaleja vastaan.

Räätälöinti ja kasvu avainasemassa

Esa Hiltunen kertoo, että Suomessa on paljon pieniä kuljetusliikkeitä. Ne laskevat tarkkaan ajoreittinsä ja niiden kannattavuudet, ja tämä on Muovityö Hiltuselle hyvä asia. Yritys pystyy räätälöimään kaikki säiliöt tapauskohtaisesti. Säiliöiden hintahaarukka on varustelutasosta ja kuljetettavista aineista riippuen varsin laaja. Säiliöissä kuljetetaan hyvin erilaisia nesteitä, joten niiden rakentaminen ei voi olla liukuhihnatyötä. Yrityksellä on käytössään alan viimeisintä tekniikkaa ja kaikki tarvittavat laitteet, mutta työ sisältää edelleen paljon myös käsityötä. Hiltunen kertoo, että räätälöinnistä huolimatta yrityksen kasvustrategian mukaisesti joskus tulevaisuudessa on tavoitteena aloittaa säiliöiden sarjatuotanto.

Sarjatuotanto vaatii oman ympäristönsä, joten sitä varten on joskus tulevaisuudessa rakennettava oma hallinsa. Nykyisellä tontilla on hyvin tilaa uudelle hallille, joten siltäkin osin tilanne on hallinnassa. Sarjatuotannon aloittaminen tulevaisuudessa ei Hiltusen mukaan sulje yksittäisten ja räätälöityjen kappaleiden valmistusta pois, vaan nämä tulevat säilymään Muovityö Hiltusen tavaramerkkeinä jatkossakin. Mieluummin sekä että kuin joko tai, Hiltusen hyvä motto sopisi moneen muuhunkin yritykseen.

Rekrytointia ja tuotekehitystä

Yrityksen kasvusta kertoo sekin, että uusien tekijöiden rekrytointi on jatkuvasti päällä. Yrityksen työntekijät ovat pitkäaikaisia ja uusia tulee koko ajan lisää. Vuonna 2015 on palkattu jo viisi uutta työntekijää, jota kautta henkilöstön kokonaisvahvuus on luokkaa 30.

Tuotekehitystyö on yrityksessä jatkuva prosessi. Tällä hetkellä on menossa merikonttisäiliön kehitystyö. Esa Hiltunen kertoo, että protosäiliö on valmistunut ja kohta saadaan kokemuksia ja sitä kautta kehitystyö jatkuu.

Julkaistu: MuoviPlast 06/2015.