Muovijaloste järjesti asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tietoiskun uudesta raaka-aineesta, jonka laajaa käyttöönottoa yhtiö suunnittelee. Tietoiskupaikaksi Muovijaloste oli valinnut Rantasipi Airport -hotellin Vantaalla ja valittavissa oli 7. ja 8.9.2015 pidettävät tilaisuudet. Tilaisuuksiin osallistui kahden päivän aikana reilun kahdenkymmenen merkittävimmän suomalaisen elintarviketeollisuusyrityksen edustajia.

Onnistuneet testit takana

Infotilaisuuden avasi Muovijaloste Oy:n toimitusjohtaja Harri Helén ja hän kertoi Muovijalosteen kannalta uuden Poly-Bi® raaka-aineen tuomista mahdollisuuksista. Helén totesi, että Poly-Bi® lisäaine on ollut yhtiössä testikäytössä. Testien tuloksina on todennettu, että lisäaineistettu kalvo on kaikilta painoteknisiltä ja elintarvikkeiden säilytyksen kannalta tarkastelluilta mekaanisilta ominaisuuksiltaan samanlainen kuin lisäaineetonkin kalvo. Muovijalosteen tavoitteena on siirtyä koko tuotannon osalta lisäaineen käyttöön ja tätä kautta ottaa loikka biohajoavien tuotteiden maailmaan.

Pitkän kehitystyön tulos

Poly-Bi® -lisäainetta valmistaa italialainen Enyax Srl ja aiheesta luennoivat Enyaxin vientijohtaja Sylvain El Kiky ja IMCD:n kansainvälinen tuotepäällikkö Olli Posti. El Kiky kertoi kehitystyön alkaneen 10 vuotta sitten. Tuotantoon päästiin neljän vuoden kehitystyön jälkeen, eli kuusi vuotta sitten. Sittemmin biohajoamisen aikaansaava lisäaine on otettu tuotantoon useissa elintarvikesovelluksissa, maatalouskalvoissa ja useissa muissa sovelluksissa. Poly-Bi® lisäaineella on sertifikaatit ainakin polyeteenin, polypropeenin ja polystyreenin kanssa sopivista ratkaisuista. Lisävalikoimaa raaka-ainevaihtoehtoihin kehitellään koko ajan lisää. Biohajoamisen mahdollistava lisäaine soveltuu kaikkiin työstömenetelmiin, jatkaa El Kiky. Posti korostaa, että kaiken syntyvän skräpin voi käyttää. Posti jatkaa, että kierrätys toimii kuten lisäaineettomassakin muovissa.

Kestää käytön, silti täydellinen biohajoaminen 1–10 vuodessa

Jos kierrätys tai uudelleen käyttö ei enää luonnistu, voidaan Poly-Bi®:llä lisäaineistettu tuote laittaa kaatopaikalle, jolloin tuote biohajoaa kokonaisuudessaan 1–10 vuodessa. Biohajoavuudelle luvataan tuo hajoavuusaika, vaikka testausten mukaan hajoaminen on merkittävästi nopeampaa. Kaatopaikkaolosuhteissa suoritetuissa testeissä polyeteenin osalta on saavutettu 93 % hajoaminen puolessa vuodessa. Tuotteiden biohajoaminen perustuu siihen, että lisäaine saa maaperässä luonnostaan esiintyvät mikro-organismit biohajottamaan koko muovituotteen. Tuotteiden säilyvyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että käyttöikänsä aikana tuotteet eivät aloita hajoamistaan ennen kuin ne on viety kaatopaikalle ja altistettu siellä vallitseville mikro-organismeille.

Prosessi käynnistyy siis vain maaperästä löytyvien bakteerien avustamana, ei ruuassa olevien bakteerien vaikutuksesta, jatkaa Olli Posti omaa osuuttaan. Posti lopettaa siihen, että biohajoamisprosessin lopputuloksena lisäaineistettu muovituote häviää täydellisesti luvatussa 1–10 vuoden aikaikkunassa. Aikahaarukka on noin iso sen vuoksi, että kaatopaikalla tapahtuvaa prosessia ei pysty kontrolloimaan, tarkentaa Sylvain El Kiky.

Julkaistu: MuoviPlast 05/2016.