Amerplastista kirjoitettaessa on aiheellista kerrata tämän suomalaisen muoviteollisuuden uranuurtajan historian lyhyt versio, toteaa Amerplastin varatoimitusjohtaja Reima Kerttula. Ennen Amerplastiin siirtymistään Kerttula teki uraa johtotehtävissä Metso Groupin yhtiöissä ja Tamfeltissä. Pitkän päivätyön Amerplastissa tehnyt Suomen myyntijohtaja Tiina Pessi sekä markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elisa Tuomisto uskovat yhtiön historian auttavan Amerplastia menestymään jatkossakin. Yhtiön vuosikymmenten tapahtumia tarkastellessa voi suorastaan aistia innovoinnin ja innostuksen määrän, joka on synnyttänyt ja kasvattanut Amerplastin nykyiseen kokoonsa.

Syntymästä nykyaikaan

Tässä saumataan yli 90 % kierrätysmuovista valmistettuja muovikasseja.

Tässä saumataan yli 90 % kierrätysmuovista valmistettuja muovikasseja.

Amerplastin historian voidaan katsoa alkaneen, kun Pyynikin Panimon laboratoriomestari Sami Suominen yhdessä Marja vaimonsa kanssa teki 1940-luvun loppupuolella opintomatkan Yhdysvaltoihin. Matkallaan pariskunta tutustui uuteen materiaaliin, plastiikkiin. He keksivät, että muovimateriaalista saisi valmistettua vaikka lasten vaippahousuja ja monien käänteiden jälkeen Suominen perusti Amerplast M. Suominen -nimisen yrityksen vuonna 1952. Vuonna 1964 yritys muutti nykyiselle paikalleen Tampereen Vestonkadulle. Kuluttajille suunnattujen Minigrip-pakastuspussien valmistukseen keskittyvän tehtaan perustaminen Ikaalisiin vuonna 1971 oli jykevä merkkipaalu yrityksen historiassa. Samana vuonna Tampereen tehdasta laajennettiin ja tuotevalikoimaa laajennettiin hygieniatuotteisiin sekä kasseihin. 1982 ja 1983 Amerplast Suominen & Co toteutti Kauhavan ja Nastolan tehdasinvestoinnit.

Vuonna 1986 yrityksestä tuli osakeyhtiö ja se muutti nimensä Amerplast Oy:ksi. Vuonna 1988 oli suurten muutosten vuosi. Norrköpinginstä ostettiin tuotantolaitos, jossa alettiin valmistaa pakkauksia leipomo- ja hygieniateollisuudelle. Samana vuonna Lassila & Tikanoja osti yrityksen osake-enemmistön ja käynnisti voimallisen investointiohjelman. Pietarin myyntikonttori avattiin vuonna 1994 ja Varsovan vastaava yksikkö vuonna 1997.

Vuonna 2001 yritys irtaantui Lassila & Tikanojasta osaksi Suominen Oyj:tä muodostaen liiketoimintalinjan nimeltään Suominen Joustopakkaukset. Vuosina 2006–2011 tuotanto keskitettiin Tampereelle, Puolaan ja Ikaalisiin. Vuonna 2014 Suominen Oyj myi joustopakkausliiketoiminnan Brittein saarilta toimivalle yksityiselle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partnersille sekä toimivan johdon muodostamalle ryhmälle jääden itse vielä vähemmistöosakkaaksi. Johtoryhmän mukana tuli alan osaamista ja Lonsdale Capital Partners toi vahvan selkänojan resursointiin sekä tuen kasvun mahdollistamiseksi. Omistusjärjestelyn myötä yhtiö palasi juurilleen ja otti alkuperäisen Amerplast-nimen uudelleen käyttöön.

Kuluvana vuonna yhtiö investoi erityisen voimakkaasti. Puolan tehtaille sijoittuu alkusyksystä uusi 10-väripainokone. Tampereen tehdas on kokenut isoja muutoksia. Kassitehtaalle tuli tammikuussa uusi saumauskone ja pituusleikkuri päivitettiin toukokuussa. Pakkaustehtaan uudet leikkuri- ja lasermikroperforointiyksiköt käynnistettiin kesän aikana. Myös kesällä toteutetulla Tampereen kalvonvalmistuslinjan modifioinnilla mahdollistettiin nykyistä ohuempien muovikalvojen valmistus.

Markkinoita johtavilla tuotteilla Suomessa ja maailmalla

Amerplast valmistaa korkealuokkaisia joustopakkaustuotteiden kuluttajasovelluksia elintarvike-, hygienia- ja panimoteollisuuden sekä vähittäiskaupan tarpeisiin. Valmistusprosessi toteutetaan tunnettujen tuotemerkkien kanssa syvässä ja hyvässä yhteistyössä. Amerplastilla on valitsemillaan kohdemarkkinoilla johtava markkina-asema. Amerplastin tehtaat sijaitsevat Suomessa ja Puolassa ja tämän lisäksi yhtiöllä on myyntikonttorit Ruotsissa ja Venäjällä. Amerplastilla on asiakkaita yli 20 maassa. Suomi ja Keski-Eurooppa ottavat molemmat noin kolmanneksen Amerplastin liikevaihdosta. Loppu jakautuu Venäjän ja Skandinavian kesken.

Tampereen pakkaustehdas valmistaa kalvoa n. 10 000 tonnia vuodessa ja painaa 130 miljoonaa metriä pakkauskalvoa. Tampereen kassitehdas jalostaa vuodessa lähes 300 miljoonaa muovikassia. Puolan Grodzisk Mazowieckin tehdas on yksi Euroopan suurimmista leipomopakkausten valmistajista. Tehtaalla saumataan noin miljardi pussia vuosittain erilaisiin käyttökohteisiin. Lisäksi yhtiö valmistaa Ikaalisten tehtaalla erikoispusseja, mm. AmerChain®
-ketjupusseja sekä kaikille suomalaisille tuttuja Minigrip®-pusseja ja AmerThermo®-kasseja. Painatuksissa Amerplast luottaa omaan reproonsa ja yhteistyöhön avainkumppaneidensa kanssa.

Neljä strategista tukijalkaa

Amerplast perustaa toimintansa Asiakasfokukseen, Innovaatioihin, Tuoteryhmäjohtajuuteen sekä Kestävään kehitykseen. Asiakasfokus tarkoittaa käytännössä avainasiakasohjelmia, joissa toteutetaan asiakkaiden kanssa yhteisiä, heidän tarpeistaan kumpuavia innovaatioprojekteja. Projekteissa lähtökohtana on loppukäyttäjänäkökulman korostaminen sekä kehitysprojektien ketterä ja vitkastelematon läpivienti. Pakkausten ulkonäkö on Amerplastin asiakkaille aivan ratkaisevan tärkeä tekijä. Suomen myyntijohtaja Tiina Pessi selventää, että pakkauksen ulkonäkö on vaikuttavin yksittäinen tekijä ostopäätöksen syntymisessä. Ulkonäön merkitystä alleviivaa tutkimustulos, jonka mukaan 70 % vähittäiskaupan asiakkaiden tekemistä ostopäätöksistä tehdään tuotteita hyllyjen välissä valittaessa. Loppukäyttäjänäkökulma on näin ollen oltava koko ajan kirkkaana mielessä.

Kiristyvässä kilpailussa innovaatioiden merkitys korostuu entisestään ja pakkausten erottuvuus sekä helppokäyttöisyys ovat merkittäviä trendejä. Tästä syystä innovaatioilla on Amerplastilla aivan erityinen asema. Tavoitteena on saada aikaan uusia partnerisuhteita pakkausratkaisuja, jotka luovat arvoa asiakkaille. Tuoteryhmäjohtajuusstrategian tähtäimessä ovat oman toimialan johtava asema, johtajuus teknisessä erikoisosaamisessa, tehokkuus ja jatkuva parantaminen sekä jälleen kerran ketteryys lisättynä aloitteellisella toiminnalla. Kierrätys toimii kolmen askeleen periaatteella: Vähennä, Käytä uudelleen ja Kierrätä (three R’s: Reduce, Reuse, Recycle). Kestävä kehitys näkyy käytännössä esimerkiksi jopa 95 % kierrätysmateriaalia sisältävien muovikassien valmistuksena. Kerttula toteaakin, että Amerplast on itse asiassa merkittävä kierrätysyritys.

Partnerisuhteista lisäarvoa

Amerplast on solminut viimeisen vuoden aikana kolme merkittävää yhteistyökumppanuutta, joiden kanssa yhteistyössä se pystyy tuottamaan asiakkailleen sekä loppukäyttäjille lisäarvoa. Amerplastilla on Perfotecin kanssa laaja yksinoikeussopimus, joka kattaa Pohjoismaat, Itä-Euroopan, Venäjän sekä Baltian maat. Perfotecin teknologian patentoituna innovaationa on laserperforoida tuoretuotteiden pakkausmateriaali, jota kautta tuoreiden vihannesten ja hedelmien säilyvyyttä on saatu pidennettyä merkittävästi. Tämän teknologian käyttäjien joukosta Kerttula mainitsee referenssinä mahtavan brittiläisen vähittäiskauppaketju Marks & Spencerin. Amerplast on jo aloittanut teknologian mukaisten laserperforoitujen salaattipussien toimittamisen Pohjoismaihin.

Braskem vahvistaa Amerplastin vihreää imagoa. Braskem on maailman johtava biopolymeerien valmistaja. Sokeriruokopohjainen polyeteeni on Amerplastille erityisen sopiva raaka-aine, koska siinä on samat ominaisuudet kuin öljypohjaisessa polyeteenissä. Plast-farbin yhteistyö avaa erilaisten turvapussien markkinat sekä antaa muutoinkin laajemmat jalostusmahdollisuudet. Kaikki edellä mainitut kolme Partneria osuvat täydellisesti neljän strategisen tukijalan määrittelemään toimintatapaan ja -kenttään.

Julkaistu: MuoviPlast 04/2015.