Elecster Oyj on suomalainen yritys, jonka meijerituotteiden pakkauskoneet ja pakkauskalvot menevät yli 90 % osalta kansainvälisille markkinoille. Elecsterin historia yltää 50 vuoden päähän ja yritys on vaikuttanut pienessä Reisjärven kunnassa jo 40 vuoden ajan. Yritys on kunnan suurin yksityinen työnantaja. Tällaisia yrityksiä Suomi tarvitsee.

Reisjärvi on alle 3 000 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Urheiluväen piirissä tiedetään yleisesti kunnan urheiluseura, Reisjärven Pilke. Muovi- ja meijerimaailmassa tiedetään Reisjärven suurin yksityinen työnantaja, Elecster Oyj. Yhtiön alkuperäinen nimi oli Tuomo Halonen Oy, joka muutettiin sähköinen sterilointi -sanojen yhdistelmän mukaisesti Elecsteriksi vuonna 1997. Yhtiö listautui pörssiin 1989. Elecsterin Reisjärven tehdasta johtaa tehtaanjohtaja Kari Suontakanen ja yrityksen tuotannosta vastaa groupin tuotantojohtaja Timo Juvonen. Elecster Oyj:llä on viime aikoina ollut hyviä syitä juhlia. Yritys täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja vuonna 2014 tuli 40 vuotta täyteen Reisjärvellä. Elecsterin hallinto, markkinointi ja suunnittelu sijaitsevat Akaassa.

Kolme liiketoimintasegmenttiä

Elecsterin tuotanto jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: teollisuustuotteet, kuluttajatuotteet ja muut toiminnot. Teollisuustuotteiden asiakkaat ovat pääosin meijereitä. Kuluttajatuotesegmentin asiakkaat ovat valtaosin suuria rauta- ja sisustusalan tukkuliikkeitä. Muut toiminnot ovat alihankintapalvelujen myyntiä.

Teollisuustuoteliiketoiminta tukevasti kahdella tukijalalla

Elecsterin teollisuustuotesegmentti seisoo kahdella jalalla, konepaja- sekä muovikalvojaloilla. Konepajaosasto rakentaa meijereihin automaattisia maidon ja muiden nestemäisten meijerituotteiden pakkaamiseen tarkoitettuja koneita. Koneilla on yhtenäinen perustoimintaperiaate, mutta kukin yksilö räätälöidään tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Muovikalvopuoli toimittaa kulloisenkin tuotteen pakkaamiseen tarvittavan kalvon, jolla tuote pakataan pussimuotoisesti.

Konepajalla valmistetut pakkauskoneet ovat nopeita laitteita. Maitoa ja muita nestemäisiä maitotuotteita pakataan noin 12 000 pussin tuntinopeudella. Maitopusseissa käytettävä kalvo on tyypillisimmin 80–90 mikronia paksua. Meijerituotteita pakattaessa kalvon tärkeimpiä ominaisuuksia on valon läpäisemättömyys. Suurin sallittu valonläpäisy on 2 %. UHT (Ultra High Temperature) -käsitelty maito pakataan viisikerroskalvoon, jossa barrierina toimii EVOH. UHT-teknologia takaa maidolle 100 päivän säilyvyyden huoneenlämmössä. UHT-teknologiassa pakkaus täytetään nesteen lisäksi suojakaasulla tai steriloidulla ilmalla. Steriloidun ilman tuotantokone on myös Elecsterin omaa tuotantoa, jolla varmistetaan kokonaisratkaisun luotettavuus. Perinteinen pastöroitu maito pakataan kolmikerroskalvoon, jolla pakkaustavalla saavutetaan normaali vähittäiskauppamaidon säilyvyysaika.

Vientiyritys

Elecsterin Reisjärven tehtaan neuvotteluhuoneen seinällä komeilee todistus Tasavallan Presidentin vuonna 1974 myöntämästä vientipalkinnosta. Palkinto on aikanaan tullut hyvästä syystä, sillä Elecsterin lähes koko tuotanto menee vientiin. Päämarkkina-alueita ovat kaikki maitoa pusseihin pakkaavat maat. Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka, Venäjä, Baltian maat, CIS-maat sekä itäisen Euroopan maat ovat yrityksen vientikohdemaita.

Alkuvuoden 2015 voimakkain vientisuunta on ollut Afrikan manner. Kaakkois-Aasiassa on vielä useita maita, jotka ovat potentiaalisia kohdemaita, mutta niiden olosuhteiden odotetaan vielä vakiintuvan ennen kuin niistä tehdään aktiivisia vientikohteita. Elecsterillä on maailmalla runsaslukuisesti myyntikonttoreita. Yritys on laajentanut toimintaansa myymällä lisenssejä sellaisiin kohdemaihin, joissa oman tuotannon aloittaminen ei ole ollut mielekästä. Yhtiöllä on omaa valmistustoimintaa Suomen lisäksi Eestissä, Venäjällä sekä Kiinassa.

Voimakasta investointia tulevaisuuteen

Elecster investoi vuonna 2014 yhteensä peräti 4 miljoonan euron verran. Suurin yksittäinen investointi oli Reisjärven pakkausmateriaalitehtaan uusi painokone, joka nosti painolaadun Full HD -tasolle. Tällä investoinnilla yhtiö haluaa vastata painatuksen laadulle asetetuista korkeista vaatimuksista. Pakkauksen ulkonäkö on varsin merkittävä tekijä yritysten taistellessa hyllymetreistä kauppojen meijerituotetiskeillä. Investoinnit jatkuvat tänäkin vuonna ainakin uuden pituusleikkuri-investoinnin sekä rullien käsittelyn automatisoinnin myötä.

Elecsterissä uskotaan myönteisen kehityksen jatkuvan edelleen. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi yhtiö toteutti viime vuoden aikana uuden ERP-järjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton. Työ oli ylimääräisenä ponnistuksena kova, mutta uuden järjestelmän odotetaan auttavan henkilöstöä ja sitä kautta tuovan lisää tehokkuutta toimintaan.
Elecster saavutti viime vuonna 45,8 miljoonan euron liikevaihdon, josta luvusta kansainvälistä liikevaihtoa oli 92,8 %. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen luvut olivat hyvin lähellä edellisen vuoden lukuja. Yritys panosti tutkimukseen ja tuotekehitykseen hieman yli miljoona euroa. Konsernissa oli vuonna 2014 keskimäärin 333 henkilöä töissä, joista 180 työskenteli ulkomailla. Liiketoimintasegmenteittäin henkilöstö jakautui siten, että teollisuustuotteissa työskenteli 221 henkilöä, Kuluttajatuotteissa 33 henkilöä ja Muissa 74 henkilöä. Reisjärven tehtaalla tehdään töitä kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.