Muoviyhdistys järjestää Ruiskuvalupäivät 20.21.11.2019. Paikka vielä avoin.

Lisätietoja myöhemmin.