Muoviyhdistyksen vuoden 2020 sääntömääräinen syyskokous pidetään Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki keskiviikkona 2.12.2020 alkaen klo 17:00.

Muoviyhdistyksen hallitus suosittelee kaikkia kokoukseen ilmoittautuvia jäseniä osallistumaan etänä.

Muoviyhdistyksen säännöissä ei ole mainintaa osallistumismahdollisuudesta yhdistyksen kokouksiin etänä. Eduskunta hyväksyi 15.9.2020 poikkeamislain muun muassa yhdistyslaista koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki on voimassa 31.6.2021 asti. Poikkeamislain nojalla yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen, vaikkei sitä olisi erikseen yhdistyksen säännöissä mainittu.

Yhdistyksen kokouksella on oltava virallisesti aika ja paikka, johon jäsenet voivat tarvittaessa tulla päätösvaltaa käyttämään. Muoviyhdistyksen hallitus suosittelee yhdistyksen syyskokoukseen 2020 ilmoittautuvia osallistumaan etänä. Etäkokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoilmoittautumisella 27.11.2020 mennessä. Teams-etäkokouslinkki lähetetään osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa mahdollisesti tarvittavien sähköisten äänestysten toteuttamistavasta informoidaan kokouksen yhteydessä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määritellyt asiat.

Ennen kokouksen avaamista kuulemme WinNovan esityksen muovialan koulutuksesta.

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kolme jäsentä hallitukseen. Erovuorossa ovat Piia Peltola, Pirjo Pietikäinen ja Pasi Toppi.
  7. Päätetään hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan palkkiosta.
  8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2021 toimintaa.
  9. Kokouksen päättäminen.

Tomi Villilä                         Vesa Taitto

hall. puheenjohtaja          toimitusjohtaja

Ilmoittautuminen osoitteeseen niina.leskinen@muoviyhdistys.fi 27.11.2020 mennessä. Ilmoitathan samalla mihin sähköpostiosoitteeseen voimme lähettää etäkokouslinkin.

Tervetuloa syyskokoukseen!

Hallitus