Muoviyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Ruiskuvalupäivien yhteydessä 20.11.2019.

Paikka vielä avoin.

Lisätietoja myöhemmin.